Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Compartimentul Avize, Avizări, GIS are următoarele atribuţii :

 • asigură obținerea avizelor pentru lucrările de investiții ale Primăriei Municipiului Câmpina, cu următoarele atributii specifice:
  • asigură verificarea operativă privind structura și conținutul documentațiilor pentru obținerea avizelor pentru lucrările inițiate de Primăria Municipiului Câmpina;
  • asigură relația cu avizatorii, întocmirea anexelor care cuprind taxele specifice ce se vor vira administratorilor de rețele și serviciilor deconcentrate ale administrației publice centrale;
  • obține avizele specificate în certificatul de urbanism privind utilitățile urbane (S.C. Distrigaz, S.C. Electrica, S.C. Hidro Prahova, S.C. Romtelecom, S.C. Conpet, S.N. Petrom, S.C. Transgaz), sănătatea publică, protecția mediului, securitatea la incendiu, apărare civilă și ține evidența acestora în registru.
 • asigură secretariatul Comisiei Tehnice de Avizare, cu următoarele atribuții specifice:
  • întocmește lista cu ordinea de zi a documentațiilor verificate de Biroul urbanism și amenajarea teritoriului și le supun spre analiză Comisiei Tehnice de Avizare pentru faza de certificat de urbanism și faza de autorizație;
  • asigură relația cu avizatorii prin Comisia Tehnică de Avizare;
  • stabiliește avizele necesare pentru documentațiile depuse la faza de certificat de urbanism;
  • verifică  modul  în care au fost preluate în conținutul documentațiilor tehnice depuse la faza autorizație de construire/desființare a condițiilor din avizele și acordurile obținute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, precum și valabilitatea acestora;
  •  redactează procesul-verbal al ședinței.
 • asigură informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului (PUD, PUZ, PUG), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a hotărârii de consiliu local aprobată în acest sens;
 • asigură împreună cu Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului secretariatul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • asigură aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Câmpina și a Regulamentului local aprobat prin H.C.L. nr. 61/2014;
 • asigură inventarierea și evidența, împreună cu Serviciul Control al Politiei locale, referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate din Municipiul Câmpina, în conformitate cu prevederile Legii 185/25.06.2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și a Regulamentului local de publicitate aprobat prin H.C.L. nr. 73/29.05.2014;
 • întocmeşte și comunică Inspectoratului Județean în Construcții Prahova, precum și structurii de specialitate din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul Consiliului Județean Prahova, în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna anterioară, lista documentelor emise, conform prevederilor legale în vigoare;
 • întocmește și transmite la începutul fiecărei luni, pentru luna anterioară, către Biroul Agricol și către Direcția Economică, lista autorizațiilor eliberate;
 • întocmește și transmite lunar către Direcția Economică lista privind situația cu încasarea taxei timbrului de arhitectură pentru documentațiile depuse în cursul lunii anterioare.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!