Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  • Administrează rețeaua de calculatoare din cadrul primăriei, se ocupă de instalarea echipamentelor de calcul și configurarea acestora;
  • Execută activități de întreținere a echipamentelor de calcul în vederea prevenirii incidentelor;
  • Se ocupă de diagnosticarea rapidă și corectă în caz de funcționare necorespunzătoare a sistemului informatic;
  • Întocmește caietul de sarcini în vederea achiziționării echipamentului de tehnică de calcul și software necesar;
  • Încheie contracte cu furnizorii de produse hard/soft și de servicii din domeniul său de activitate;
  • Se preocupă de asigurarea licențelor programelor utilizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  • Colaborează cu firmele producătoare/distribuitoare de soft achiziționat și implementat în primărie în vederea bunei funcționări a acestuia, în concordanță cu cerințele compartimentelor;
  • Pregătește fișierele necesare actualizării site-ului Primăriei prin scanarea și prelucrarea electronică a documentelor aflate pe suport de hârtie (declarații de avere și de interes, alte documente);
  • Actualizează site-ul Primăriei prin publicarea pe site a hotărârilor și proiectelor Consiliului Local;
  • Asigură protecția sistemelor de calcul la acțiunea virușilor şi efectuează operațiuni de stocare și salvare a datelor care necesită arhivare.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!