Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Întreține și repară străzi, alei, trotuare;
 • Întocmește caiete de sarcini pentru lucrări efectuate pe domeniul public și privat;
 • Identifică, urmărește și controlează aducerea terenului aparținând domeniului public la forma inițială, în urma intervențiilor efectuate, aplicând sancțiunile corespunzătoare, când este cazul;
 • Asigură sistematizarea circulației;
 • Asigură ecarisajul;
 • Efectuează inventarierea anuală a bunurilor mobile și imobile din gestiune;
 • Răspunde de exploatarea și întreținerea mijloacelor fixe din dotare;
 • Organizează și asigură accesul publicului în sediul primăriei;
 • Ia măsuri privind conservarea și protecția mediului;
 • Elaborează periodic rapoarte privind starea de mediu, ținând legătura cu organismele centrale din acest domeniu;
 • Verifică periodic starea de curățenie din municipiu;
 • Verifică activitatea desfășurată de serviciul Sere, atât în incinta serei, cât și pe domeniul public;
 • Participă la controalele Gărzii de Mediu și soluționează eventualele deficiențe constatate;
 • Ține evidența și actualizează lunar domeniul public și privat al municipiului Câmpina, faptic și scriptic;
 • Ține evidența domeniului privat al municipiului Câmpina, în baza hotărârilor Consiliului Local privind vânzările și concesionările de terenuri sau clădiri;
 • Ține evidența dispozițiilor de restituire a imobilelor, conform Legii nr. 10/2001;
 • Întocmește și ține evidența contractelor de închiriere și concesionare;
 • Verifică, elaborează soluții și dă răspunsuri în termenele legale, la cererile sau reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului;
 • Urmărește execuția lucrărilor de modernizare locuri de joacă pentru copii, parcuri, parcări, iluminat public, semaforizare, serviciu iluminat public, service iluminat public şi semaforizare, iluminat ornamental, focuri de artificii, tăieri și toaletări arbori, marcaje rutiere, prestări servicii câini fără stăpân și ia măsuri pentru realizarea lucrărilor;
 • Urmărește buna funcționare a serviciilor publice de gospodărie comunală, alimentare cu apă, canalizare, termoficare, iluminat public, salubritate etc., aplicând sancțiunile corespunzătoare, atunci când este cazul;
 • Mediază conflictele dintre utilizatori şi operatorii de servicii, la cererea uneia dintre părţi;
 • Invită pentru audieri operatorul de servicii în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii de servicii.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!