Anunțuri achiziții

Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor din extravilanul si intravilanul U.A.T. a municipiului Campina

SCN1094195 Anunt de participare simplificat

Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor din extravilanul si intravilanul U.A.T. a municipiului Campina

Lucrări de „Montaj sistem de evacuare gaze fierbinți, schimbare uși interioare, completare sistem de hidranți și sursă de energie electrică alternativă conform scenariu de securitate incendiu la ȘCOALA GIMANZIALĂ CENTRALĂ MUNICIPIUL CÂMPINA”

Anunt SCN1094152 din 04.10.2021

Lucrări de „Montaj sistem de evacuare gaze fierbinți, schimbare uși interioare, completare sistem de hidranți și sursă de energie electrică alternativă conform scenariu de securitate incendiu la ȘCOALA GIMANZIALĂ CENTRALĂ MUNICIPIUL CÂMPINA”

Anunt procedura simplificata pentru Descrierea investiției : Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de constructie – bloc 7ABC în cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina

Anunt procedura simplificata pentru Descrierea investiției : Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de constructie – bloc 7ABC în cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina.

 

 

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA

Servicii de elaborare a proiectului tehnic, documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor / acordurilor/ autorizaţiilor şi a detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi procurare şi livrare echipamente şi lucrări de construcţii, instalare şi montaj, inclusiv teste şi punere în funcţiune necesare realizării obiectivului de investiții ”

 

 

 

Întocmire documentaţie de urbanism – P.U.Z. „Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în soluţii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi, extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina”

Întocmire documentaţie de urbanism – P.U.Z. „Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în soluţii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi, extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal

Vezi anunt de participare simplificata

 

 

 

 

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru achizitie de: “Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de colectare , transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public in municipiul Câmpina”

Primaria municipiului Campina, cu sediul in Campina, b-dul Culturii, nr. 18,  cod postal 105600, telefon 0244-336134, fax 0244-371458, e-mail: achizitiipublice@primariacampina.ro, va invita sa depuneți oferta in scopul achizitiei de: „Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de colectare , transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public in municipiul Campina”.

Anunt invitatie

 

 

 

 

 

 

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE depunere oferta pentru achizitie de: „Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de colectare , transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public in municipiul Campina”

Primaria municipiului Campina, cu sediul in Campina, b-dul Culturii, nr. 18,  cod postal 105600, telefon 0244-336134, fax 0244-371458, e-mail: achizitiipublice@primariacampina.ro, va invita sa depuneți oferta in scopul achizitiei de: „Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de colectare , transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public in municipiul Campina”.

Click to listen highlighted text!