Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost Câmpina este o instituție de asistență socială de interes local, ce oferă servicii de asistență socială, găzdurie pe perioadă determinată și hrană persoanelor fără adăpost și/sau în situație de dificultate care au domiciliul sau reședința în Municipiul Câmpina.

Centrul și-a început activitatea în anul 2013 și are ca misiune combaterea marginalizării și riscului excluderii sociale a persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate. În aprilie 2017 acesta a fost luat în administrare de către Primăria Municipiului Câmpina.

Servicii oferite:
– găzduire pe perioadă determinată;
– servirea a trei mese pe zi;
– sprijin în întocmirea actelor de identitate și a altor acte în conformitate cu legislația în vigoare;
– intermedierea în condițiile legii, a internării în cămine care acordă asistență medicală și socială;
– sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social, a dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, a dosarului de internare în centre de îngrijire pentru persoane cu handicap din cadrul DGASPC;
– suport educativ, psihologic și încurajarea reinserției sociale;
– se încearcă prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții;
– crearea premiselor pentru reintegrarea familală, profesională și socială.

Contact
Adresa: Str. Voila, nr. 114
Telefon: 0344.111.495
E-mail: centrulrezidentialcampina@gmail.com

Prezentare Centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială a persoanelor fără adăpost
Raport anual 2017
Raport anual 2018
Raport anual 2019
Raport anual 2020
Raport anual 2021
Raport anual 2022

Raport anual 2023
Sari la conținut Click to listen highlighted text!