Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunțuri achiziții

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă pentru achiziție: ”Materiale electrice necesare pentru service instalații de iluminat public stradal”

Primăria municipiului Câmpina vă invită să depuneți ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publică: Materiale electrice necesare pentru service instalații de iluminat public stradal.

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă pentru achiziție: ”Materiale electrice necesare pentru service instalații de iluminat public stradal”

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă Achiziție diferite mărci de beton pentru lucrările care se vor efectua cu Atelierul Infrastructura Urbană al Primăriei Municipiului Câmpina

Primăria municipiului Câmpina vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publică „Achiziție diferite mărci de beton pentru lucrările care se vor efectua cu Atelierul Infrastructura Urbană al Primăriei Municipiului Câmpina.

Anunț – Achiziție diferite mărci de beton pentru lucrările care se vor efectua cu Atelierul Infrastructura Urbană al Primăriei Municipiului Câmpina

Contract de furnizare

Caiet de sarcini 

Formulare

Anunț – Invitație depunere ofertă Service auto, verificări tehnice periodice, întreținere autovehicule și servicii de reparare, montare și echilibrare a pneurilor pentru autovehiculele din parcul auto al Municipiului Câmpina

Primăria municipiului Câmpina,  vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică: „Service auto, verificări tehnice periodice, întreținere autovehicule și servicii de reparare, montare și echilibrare a pneurilor pentru autovehiculele din parcul auto al Municipiului Câmpina”.

Anunț – Service auto, verificări tehnice periodice, întreținere și servicii de reparare, montare și echilibrare a pneurilor pentru autovehicule

Anunț – Invitație depunere ofertă CF tablete

Primăria municipiului Câmpina,  vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii unui contract de servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru economie digitală comparativă, Prioritatea de investiții 2c, Obiectiv specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemic în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-EDUCAȚIE. APEL 2, Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/882/2/4.

Anunț – CF tablete

Sari la conținut Click to listen highlighted text!