Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

                    Titlul proiectului: Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice
la nivelul Municipiului Câmpina”
;     

 

Municipiul Câmpina, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice
la nivelul Municipiului Câmpina” Cod SMIS proiect: 155202, în baza contractului de finanțare 723/31.05.2022, încheiat cu Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.
Proiectul este finanțat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA),
Componenta CP 16– Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul
administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în optimizarea și creșterea eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către
Primăria Municipiului Câmpina, prin punerea la dispoziție de servicii administrative și guvernare locală utilizând mijloace
electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu funcții de e-administrare și e-guvernare, elaborarea unei
Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Câmpina, precum și implementarea și certificarea unui sistem de
management al calității- ISO 9001.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local – dezvoltarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană.

OS 2 Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local prin implementarea unui sistem de
management al calității și certificarea acestuia (ISO 9001).

OS 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local prin organizarea serviciilor gestionate
partajat de către Primăria Municipiului Câmpina cu ajutorul unui Sistem Informatic Integrat în domeniile ordinea și
siguranța publică, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență la nivel local.

OS 4 Dezvoltarea gradului de cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Câmpina, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de proiect prin intermediul unor cursuri de formare pentru serviciile digitalizate în cadrul proiectului pentru implementarea și folosirea sistemului de management al calității etc.

Rezultatele așteptate:

Rezultat program R1 Mecanisme și proceduri standard la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică
pe termen lung atins prin rezultat Proiect 1 – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană elaborată. 
Rezultat program R2 Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală prin rezultat Proiect 2 – Implementarea și certificarea sistemului de management al calității (ISO 9001).
Rezultat program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate atins prin rezultat Proiect 3 – Sistem Informatic Integrat la nivelul Poliției Locale Câmpina implementat.
Rezultat program R5 Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și  instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin rezultat Proiect 4 – Cursuri de formare în domeniul managementului calității și în ceea ce privește implementarea SIDU.

Valoarea totală a acestui proiect este de 4.014.580,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.934.288,40 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni si 29 de zile respectiv de la data de 31 mai 2022 pâna la data de 31 decembrie  2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Municipiului Câmpina, adresa Bulevardul Culturii, nr.18,
județul Prahova, cod poștal 105600, România, website: www.primariacampina.ro

Persoana de contact: Manager de proiect: Cazacu Iulian, telefon 0723.315.627, e-mail: iuliancazacu@gmail.com

REZUTATE / LIVRABILE OBȚINUTE PRIN PROIECT:

CERTIFICATE ISO 9001

LIVRABILE

REZULTATE PROIECT

SUPORT DE CURS

Sari la conținut Click to listen highlighted text!