Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Pregătirea documentațiilor pentru avizare de către comisia tehnico-economică în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare obiectiv;
 • Pregătirea documentației în vederea obținerii tuturor avizelor și a acordurilor necesare realizarii obiectivelor de investiții;
 • Deschiderea finanțării pentru lucrările aprobate conform anexelor la bugetul local, urmărind încadrarea cheltuielilor în limita prevederilor bugetare anuale;
 • Controlează și urmărește realizarea achizițiilor în conformitate cu documentațiile tehnice ce i-au fost repartizate;
 • Urmărește și controlează realizarea lucrărilor de investiții prin diriginți de șantier atestați conform legii;
 • Ține permanent legătura cu diriginții de șantier, cu constructorii și proiectanții, pentru a se asigura un ritm normal de desfășurare a lucrărilor de investiții repartizate;
 • Urmărește în teren bunul mers al lucrărilor ce i-au fost repartizate și încadrarea lor în graficul de execuție;
 • Verifică și propune spre discuție în vederea execuției diferite modificări de soluții pentru care sunt necesare dispoziții de șantier cu avizul proiectantului;
 • Ține evidența tuturor plăților pentru obiectivele ce i-au fost repartizate;
 • Colaborează permanent cu Serviciul Contabilitate privind plățile efectuate, punând viza de plată pe baza documentelor legale și cu condiția încadrării în fondurile alocate;
 • Participă la recepția lucrărilor de investiții și a dotărilor din lista de investiții;
 • Urmărește comportarea lucrărilor în perioada de garanție (până la recepția finală), propunând deblocarea contului de garanții numai în condițiile în care nu au apărut niciun fel de defecțiuni sau vicii ascunse;
 • Ține permanent legătura cu Agenția Națională de Locuințe și CNI – Compania Națională de Investiții, în tot ceea ce privește propunerile noi de amplasamente și în ceea ce privește investițiile derulate prin ANL și CNI;
 • Verifică și urmărește finanțarea obiectivelor de investiții prin CNI;
 • Se îngrijește de corespondența și rezolvarea problemelor legate de investițiile în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 20/1994;
 • Predarea obiectivelor cuprinse în lista cheltuielilor de capital către compartimentele ce urmează a le administra și către Direcția Economică pentru a fi scoase de la finanțare din lista de investiții;
 • Întocmește și redactează în termenul legal corespondența care îi este adresată;
 • Întocmește situațiile statistice sau de altă natură, legate de activitatea pe care o desfășoară;
 • Întocmește raportările statistice lunare, atât către Direcția Județeană de Statistică, cât și către celelalte organisme județene și centrale.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!