Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Estimarea valorii contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse;
 • Publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare, de atribuire);
 • Întocmirea documentațiilor de elaborare și prezentare a ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;
 • Întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;
 • Întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;
 • Asigurarea desfășurării propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuire a contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;
 • Întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
 • Analizarea ofertelor depuse;
 • Emiterea hotărârilor de adjudecare;
 • Primirea şi rezolvarea contestațiilor;
 • Întocmirea rezoluţiilor la contestațiile depuse;
 • Participă la încheierea contractelor de achiziție publică;
 • Conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități;
 • Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul primăriei la funcționarea programelor anuale de achiziții publice;
 • Solutionează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!