Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2024

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE SERVICE AUTO” (SUPRAFAȚA STUDIATĂ =13023 MP), BENEFICIAR: S.C. ENACHE BEST SERVICE S.R.L

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA, PENTRU ANUL FISCAL 2025

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND STABILIREA AJUTOARELOR DE URGENȚĂ CARE SE POT ACORDA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.1962016 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  „MODIFICARE ALINIAMENT, REGIM DE ALINIERE ȘI RETRAGERI LATERALE ȘI POSTERIOARE PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI LOCUINȚĂ” (SST=1.753 MP), BENEFICIARI BADEA FLORIN ȘI BADEA GABRIELA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND ELABORAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA PENTRU ANUL 2024

2023

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA “STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE CÂMPINA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL CÂMPINA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR.178 DIN 28 SEPTEMBRIE 2022 PRIVIND STABILIREA ȘI DELIMITAREA NOILOR ZONE DE IMPOZITARE DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CÂMPINA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA, PENTRU ANUL FISCAL 2024

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „PUZ – REGLEMENTARE EDIFICABIL ÎN ZONA SP2-ZONĂ SPAȚII PLANTATE, AGREMENT, SPORT PENTRU AMPLASARE OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ-BAZE SPORTIVE, SĂLI DE SPORT ȘI AMENAJĂRI CONEXE” (SST=234.152 MP), BENEFICIAR MUNICIPIUL CÂMPINA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚĂ P+E+M ÎN CABINETE DENTARE (CLINICĂ STOMATOLOGICĂ)”, (ST=417 M.P. DIN SST=3653 M.P.), SITUAT ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA, STR.SONDEI, NR.34, BENEFICIAR TOMA DIANA LUCIA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA METODOLOGIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA, ANALIZA, REPARTIZAREA ȘI ADMINISTRAREA LOCUINȚELOR SOCIALE CONSTRUITE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONELOR URBANE MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL CÂMPINA

ANUNT REFERITOR PROIECT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND INDEXAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND DESFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA, SERVICIU CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU ENERGIE DURABILA SI CLIMA AL MUNICIPIULUI CAMPINA 2021-2027

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) ALE MUNICIPIULUI CÂMPINA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI ȘI PLANULUI DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA”

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI SMART CITY A MUNICIPIULUI CÂMPINA PENTRU PERIOADA 2021-2027

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILĂ AL MUNICIPIULUI CÂMPINA, 2021-2027

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT DE BUGET PENTRU MUNICIPIUL CÂMPINA PENTRU ANUL 2023

ANUNT CONSULTARE PUBLICA ELABORARE PROIECT BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2023

2022

 

FORMA REVIZUITA PENTRU PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 2023

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT LA NIVELUL U.A.T. MUNICIPIUL CÂMPINA ȘI AL INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ÎNFIINȚATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

ANUNT CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA, PENTRU ANUL FISCAL 2023

FORMA REVIZUITA PENTRU PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAMPINA IN PERIOADA 2022-2027

FORMA REVIZUITA PENTRU PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „PUZ-REGENERARE URBANA, CRESTEREA MOBILITATII URBANE NEPOLUATE, PRIN INVESTITII DE TIP INTEGRAT IN SOLUTII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECTIONAREA CIRCULATIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN SI EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SPATIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPINA”, BENEFICIAR MUNICIPIUL CAMPINA.

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL CAMPINA PRIN GESTIUNE DELEGATA

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAMPINA IN PERIOADA 2022-2027

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PUZ – REGENERARE URBANA, CRESTEREA MOBILITATII URBANE NEPOLUATE, PRIN INVESTITII DE TIP INTEGRAT IN SOLUTII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECTIONAREA CIRCULATIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN SI EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SPATIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPINA”

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.53/31 MARTIE 2021 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVA LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAMPINA

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR SI A PUNCTAJULUI PENTRU STABILIREA INCADRARII FISCALE A PROPRIETATILOR DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAMPINA

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STABILIREA SI DELIMITAREA NOILOR ZONE DE IMPOZITARE DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAMPINA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI NEUTRALIZARE CADAVRE DE ANIMALE DE PE DOMENIUL PUBLIC IN MUNICPIUL CAMPINA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL CAMPINA, PENTRU ANUL FISCAL 2023

ANUNT CONSULTARE PUBLICA DESFIINTARE SERVICIUL PIATA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA INFIINTARE SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC SI DELEGAREA GESTIUNII

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU TRANSPORT PUBLIC LOCAL

ANUNT PUBLIC PRIVIN PROIECT HOTARARE MODIFICARE TAXA SPECIALA PENTRU UTILIZATORII CARE NU AU INCHEIAT UN CONTRACT DE SERVICII CU OPERATORUL LOCAL DE SALUBRIZARE

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE DE APROBARE A TARIFELOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE CASNIC SI NONCASNIC

ANUNT CONSULTARE PUBLICA ELABORARE PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2022

2021


Anunt impozite si taxe 2022

Proiect hotarare stabilire impozite si taxe 2022

Anunt consultare publica Proiect de hotarare nr.149/7.09.2021, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi, precum si a altor reglementari referitoare la activitatea de transport in regim de taxi, pe raza Municipiului Campina

Anunț consultare publică pentru Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2022

Anunț consultare publică proiect HCL implementare proces bugetare participativă

Anunt consultare publica PUZ FIBEC HOLDING

Anunt consultare publica SC SWISSCAPS

Anunț consultare publică desființare Serviciul public de administrare a pieței centrale

Anunț public – Consultare publică PUZ S.C. Neptun S.A.

Anunț public – Consultare publică PUZ S.C. Soceram S.A.

Anunț consultare publică proiectul bugetului Municipiului Câmpina pentru anul 2021

Anunț consultare publică Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.131/2015 privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii -beneficiari ai serviciului de salubrizare din Municipiul Câmpina, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului Câmpina, modificată și completată

Anunț consultare publică R.O.F. salubrizare

2020


Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Consultare publică proiect hotărâre stabilire taxe şi impozite locale 2021

Consultare publică pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea taxelor şi impozitelor locale 2021

Sari la conținut Click to listen highlighted text!