Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

 

În data de 15.04.2021, UAT MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 6858 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru implementarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educationale in Scoala Gimnaziala B.P. Hasdeu Municipiul Campina” SMIS 124533
Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, POR/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritară Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunatatirea infrastructurii de educatie la nivelul Municipiului Câmpina si implicit a procesului educational, prin crearea de noi spatii necesare derularii activitatii educationale în cadrul Scolii Gimnaziale B.P. Hasdeu.
Investitiile în educatie, în îmbunatatirea infrastructurii educationale reprezinta o permanenta preocupare a autoritatilor publice locale. Pe lânga numeroasele considerente importante ce contribuie la o educație de calitate, conditiile unitatiilor de învatamânt în care copiii învata au o importanta majora. De aceea se impune un interes considerabil în a reabilita/construi cladiri corespunzatoare desfasurarii activitatilor didactice. Interesul fata de infrastructura educationala a Municipiului Câmpina exista atât din partea conducerii Scolii Gimnaziale
B.P.Hasdeu Câmpina, cât si a Municipalitatii Câmpina. Consiliul Local al Municipiului Câmpina a recurs demararea actiunilor de extindere a corpului existent de scoala, date fiind conditiile în care se desfasoara în momentul de fata activitatea scolara, în vederea realizarii obiectivului propus, acela de a dezvolta si îmbunatati infrastructura educationala si de a crea conditii calitative pentru desfasurarea proceselor didactice
Obiectivele specifice ale proiectului: consta în reabilitarea si modernizarea corpului existent de cladire în care functioneaza scoala(refacere instalatii, reparatii tencuieli, zugraveli, inlocuire tamplarie interioara si exterioara, etc.), precum si realizarea unei extinderi ce va deservi activitatea educaþionala a Scolii Gimnaziale B.P. Hasdeu, prin construirea unei sali de sport care sa gazduiasca un teren de handbal, minifotbal, baschet si cca 250 de suporteri în gradene special amenajate. De asemenea, se propune realizarea de spatii anexe salii de sport (vestiare, grupuri sanitare, magazii depozitare echipamente sportive etc.) si spatii de învatamânt care sa raspunda normelor de functionare a institutilor de învatamânt (sala multimedia, sala de clasa, spatii material didactice etc).
Aceasta investitie va crea conditii pentru cresterea calitatii procesului educational, prin asigurarea unor spatii adecvate necesare derularii activitatii Scolii Gimnaziale B.P. Hasdeu. Se vor amenaja salile de curs conform normativelor în vigoare iar cladirea va dispune de toate instalatiile, dotarile si utilitatile necesare desfasurarii normale a activitatilor. Din punct de vedere al utilizarii spatiului, se va avea în vedere legislatia în vigoare privind spatiul care trebuie sa revina unui elev, creându-se si spatii pentru cabinete de logopedie, psihologie si contabilitate. Astfel noua cladire va beneficia de absolut toate conditiile necesare unei unitati de învatamânt la standarde europene.

Rezultate așteptate ale proiectului:
Obiectivul general al proiectului de imbunatatire a infrastructurii de educatie si implicit a procesului educational poate fi indeplinit doar prin realizarea lucrarilor de constructie propuse prin proiect, respectiv crearea de noi spatii necesare derularii activitatii educationale.
Acest rezultat este aferent activitatii de executie a lucrarilor.
2. Rezultate aferente activitatii de achizitie a serviciilor de consultanta scriere cerere de finantare si întocmire
Studiu de fezabilitate:
– 1 dosar de achizitie
– 1 contract de servicii încheiat
3. Rezultatele aferente activitatii de elaborare studiu de fezabilitate:
– o documentatie tehnico-economica elaborata pentru obiectivul de investitie
– avizele solicitate prin Certificatul de urbanism obtinute
4. Rezultatul aferent activitatii de elaborare a cererii de finantare:
– un dosar de finantare depus la ADR Sud-Muntenia prin aplicatia MySmis
5. Rezultatul aferent activitatii de incheiere a contractului de finantare:
– 1 contract de finantare semnat
6. Rezultatele aferente activitatii de achizitie a serviciilor de proiectare (DTAC + PT), asistenta din partea
proiectantului, executia
lucrarilor de constructie, inclusiv dotari:
– 1 contract de proiectare si executie semnat
7. Rezultatul aferent activitatii de elaborare DTAC + PT:
– o documentatie tehnica elaborata – faza DTAC, PT + DDE + verificari
8. Rezultatele aferente activitatii de dotare a obiectivului de investitii:
– o cladire echipata si dotata cu mobilier specific
9. Rezultatul aferent activitatii de receptie a lucrarilor:
– 1 proces verbal de receptie semnat
10. Rezultatul aferent activitatii de asistenta din partea proiectantului:
– rapoarte de activitate ale proiectantului pe perioada derularii lucrarilor de constructie
– 1 raport final la receptia lucrarilor
11. Rezultatele aferente activitatii de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier:
– 1 dosar de achizitie
– 1 contract de dirigentie de santier
12. Rezultatele aferente activitatii de supraveghere a lucrarilor de executie de catre dirigentele de santier:
– rapoarte de activitate
13. Rezultatele aferente activitatii de achizitie a serviciilor / produselor de informare si publicitate:
– 1 dosar de achizitie
– 1 contract de servicii de informare si publicitate
14. Rezultatele aferente activitatii de informare si publicitate:
– 1 comunicat de presa la începutul proiectului
– 1 comunicat de presa la sfârsitul proiectului
– 1 panou de informare temporar pe durata investitiei
– 1 placa permanenta la finalizarea investitiei
– autocolante pe echipamente mijloace fixe
15. Rezultatul aferent activitatii de achizitie de management de proiect
– 1 dosar de achizitie
– 1 contract de management
16. Rezultatul aferent activitatii de Management de proiect, monitorizare si raportare:
– un proiect implementat conform prevederilor contractului de finantare cu toate anexele componente
17. Rezultatul aferent activitatii de achizitie servicii de certificare a performantei energetice a cladirii:
– 1 dosar de achizitie
– 1 contract de servicii semnat
18. Rezultatul aferent activitatii de certificare a eficientei energetice a cladirii:
– 1 certificat de perfomanta energetica
19. Rezultate aferente activitatii de achizitie a serviciilor de audit financiar:
– 1 dosar de achizitie
– 1 contract de audit
20. Rezultatele aferente activitatii de audit:
– rapoarte de audit trimestriale

Data de începere a proiectului: 15.04.2021
Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 67 luni, respectiv între data 01 februarie 2018 și data 31 august 2023, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 16.260.252,36 lei, din care Contribuție Uniunea Europenă în valoare de 13.815.547,83 lei, Contribuție națională în valoare de 2.112.966,10 lei si
Contributia beneficiarului in valoare de 331.738,43 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!