Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

Proiectul va fi finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – cladiri publice unde beneficiar este Municipiul Campina.

Scopul proiectului/Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului de fata este cresterea eficientei energetice a Colegiului Tehnic C-tin Istrati, prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei elevilor si personalului scolii – beneficiari directi ai investitiei...

Obiective specific:
• Cresterea numarului cladirilor publice cu o clasificare mai buna a consumului de energie in Municipiul Campina prin sporirea eficientei izolatiei termice a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati, la finalul implementarii proiectului
• Reducerea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) pentru incalzirea spatiilor Liceului Tehnologic „Constantin Istrati cu un procent de minim 77%, concomitent cu cresterea consumului de energie primara din surse regenerabile, conform documentatiei tehnice atasate Cererii de Finantare.
• Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de minim 69 %, in urma investitiilor realizate prin proiectul de fata la cladirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati.
• Reducerea consumului anual de energie primara (kWh/an) in cladirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati, prin implemntarea masurilor de crestere a eficientei energetice cu un procent de minim 59%.
• Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea Liceului Tehnologic „Constantin Istrati, prin realizarea investitiei propuse in proiect cu un procent de minim 72%.

Rezultate:
R1: o cladire publica reabilitata termic – Colegiul Tehnic C-tin Istrati, care duce la:
– cresterea confortulu termic in cladirea reabilitata datorita izolarii si reducerii pierderilor de caldura;
– cresterea confortului utilizatorilor cladirilor;
– cresterea calitatii serviciilor educationale.
2. R2: Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 69,25 % (o reducere de 191,23 echivalent tone CO2/an, fata de nivelul actual), urmare a scaderii consumului de energie prin reabilitatrea cladirii (Colegiul Tehnic C-tin Istrati).
Indicator de realizare (de output) – aferent cladirii (Colegiul Tehnic C-tin Istrati)- Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
– Valoare la inceputul implementarii proiectului: 276,14 echivalent tone de CO2.
– Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 84,90 echivalent tone de CO2.
3. R3: Scaderea consumului anual de energie primara pentru cladirea reabilitata (Colegiul Tehnic C-tin Istrati), cu 59, 52% (o reducere de 992.557,28 kWh/an, fata de consumul actual) ca rezultat al interventiilor de eficientizare energetica propuse.
Indicator de realizare (de output) – aferent cladirii (Colegiul Tehnic C-tin Istrati) – Consumul anual de energie primara (kWh/an):
– Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.667.556,90 kWh/an
– Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 674.999,62 kWh/an.
4. R4: Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica care face obiectul investitiei (Colegiul Tehnic C-tin Istrati) cu 72, 47% (o reducere de 81,08 tep fata de consumul actual).
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (Colegiul Tehnic C-tin Istrati) (de rezultat) – Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep):
– Valoare la inceputul implementarii proiectului: 111,889 tep.
– Valoare la finalul implementarii proiectului: 30,81 tep.
5. R5: Reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) cu 67, 4% (o reducere de 243,48 kWh/mp/an fata de consumul actual), in cladirea Colegiul Tehnic C-tin Istrati; respectiv reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) pentru incalzire/racire cu 77, 23% (o reducere de 219,41 kWh/mp/an fata de consumul actual).
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (Colegiul Tehnic C-tin Istrati) (de realizare) – Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an)
Total: Valoarea la inceputul implementarii proiectului 361,04 kWh/mp/an /Valoarea la finalul implementarii proiectului 117,56 kWh/mp/an. din care: pentru încalzire/racire: Valoarea la inceputul implementarii proiectului 284,13 kWh/mp/an /Valoarea la finalul implementarii proiectului 64,71 kWh/mp/an.
6. R6: Cresterea consumului de energie primara din surse regenerabile raportata la valoarea consumului total de energie primara la finalul implementarii proiectului cu 19,56 %, in cladirea Colegiul Tehnic C-tin Istrati.
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (Colegiul Tehnic C-tin Istrati) (de realizare) – Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an):
Total – valoarea la inceputul implementarii proiectului 0,00 kWh/an – valoarea la finalul implementarii proiectului 132.021,78
kWh/an.
din care:
– pentru încalzire/racire: la inceput 0,00 kWh/an – la final 108.004,38 kWh/an.
– pentru preparare apa calda de consum: la inceput 0,00 kWh/an – la final 24.017,40 kWh/an.
– electric: la inceput 0,00 kWh/an – la final 0,00 kWh/an.

DATE FINANCIARE:
Valoarea totală a proiectului: 10.499.105,80 lei din care:
• Contributie UE: 5.430.650,92 lei
• Contributie nationala: 830.570,13 lei
• Data începere proiect27.02.2019
• Perioada de implementare42 luni incepand cu 27.02.2019, data semnarii Contractului de Finantare

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.roInvestim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!