Comunicate de presă

Comunicat de presă – Privind accesarea Programul Naţional Apicol (PNA)

APIA primește cereri de intenție pentru accesarea Programul Naţional Apicol (PNA) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin Centrul Județean Prahova informează că, până la data de 31 mai 2021, primește Cereri de intenție pentru accesarea Programului Naţional Apicol (PNA) depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura A “Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori”, și de către apicultori pentru acțiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral”, respectiv D.3. “Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”.

Comunicat de presă – Privind accesarea Programul Naţional Apicol (PNA)

 

Comunicat de presă – Îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale

În vederea îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, dar şi în scopul asigurării unui climat corespunzător de sănătate publică,  Direcția Poliția Locală Câmpina desfășoară o amplă campanie de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor generate în gospodăriile individuale.

Comunicat de presă – Îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale

 

Comunicat de presă – Acțiuni de monitorizare a platformelor destinate depozitării deșeurilor menajere/reciclabile

Direcția Poliția Locală Câmpina desfășoară în permanență acțiuni de monitorizare a platformelor destinate depozitării deșeurilor menajere/reciclabile în zonele în care există montat sistem de
supraveghere video (Al. Parcului/str. Bogdan Vasile/Drumul Taberei), în cursul lunilor martie-aprilie aplicând un număr de 30 de sancțiuni contravenționale persoanelor identificate abandonând deșeuri.

Comunicat de presă – Acțiuni de monitorizare a platformelor destinate depozitării deșeurilor menajere/reciclabile

 

Comunicat de presă – Acțiuni de verificare/informare a operatorilor economici

În perioada 19-26.02.2021, Direcția Poliția Locală Câmpina a desfășurat în zona centrală a municipiului Câmpina, acțiuni de verificare/informare a operatorilor economici, privind respectarea
prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform căreia producătorul de deșeuri are obligația de a le transfera către un operator economic autorizat în acest sens.

Comunicat de presă – Acțiuni de verificare/informare a operatorilor economici

 

Comunicat de presă – Regulament de depozitare a deșeurilor pentru containerele amplasate pe Al. Parcului/Al. Arinului

Vă informăm că Primăria Municipiului Câmpina a stabilit un REGULAMENT de depozitare a deșeurilor pentru containerele amplasate pe Al. Parcului/Al. Arinului, acestea fiind destinate exclusiv persoanelor fizice, cu domiciliul în municipiul Câmpina.

Comunicat de presă – Regulament de depozitare a deșeurilor pentru containerele amplasate pe Al. Parcului/Al. Arinului

 

Comunicat de presă – În vederea participării în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE 2014-2021

În urma evaluării ofertelor depuse pentru selecția unui partener în vederea participării în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE 2014-2021 – Provocări în sanatatea publică la nivel european, apel de proiect nr. 1 – ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”, a rezultat următorul clasament:

Comunicat de presă – În vederea participării în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE 2014-2021

 

 

Comunicat de presă – În vederea îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare

În vederea îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, dar şi în scopul asigurării unui climat corespunzător de sănătate publică,  Direcția Poliția Locală Câmpina desfășoară o amplă campanie de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor generate în gospodăriile individuale.

Astfel, locuitorii cartierelor câmpinene sunt înştiinţaţi asupra modului corespunzător de colectare a deşeurilor reciclabile (în sacii cu această destinaţie distribuiţi de operator), precum şi în privinţa programului de ridicare a fiecărei categorii de deşeuri (reciclabile/menajere/vegetale).

Comunicat de presă – În vederea îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare

Comunicat de presă – APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) prin Centrul Județean Prahova, informează că a încheiat convenții pentru finanțarea capitalului de lucru cu instituții bancare și nebancare și, începând de astăzi, 15.03.2021, eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăți directe (schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu) şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă (Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale), implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2021.

Comunicat de presă – APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021

Click to listen highlighted text!