Anunțuri

Informare – Hotărârea nr. 90 din 28.12.2020

În conformitate cu Hotărârea nr. 90/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova , Municipiul Câmpina  se încadrează în intervalul de referință a  incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 1,5 și mai mică sau egală 3 cazuri/1000 locuitori , respectiv  1,95 .

 Prevederile Hotărârii nr.90/2020 a CJSU intră în vigoare începând cu data de 29 decembrie 2020 și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile.

Informare – Hotărârea nr. 90 din 28.12.2020

Anunț – Târg de Crăciun 2020

Primăria Municipiului Câmpina vă aduce la cunoștință următoarele:

Având în vedere HG nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Râmaniei începand cu data de 14 decembrie 2020 cu înca 30 zile, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, Târgul de Crăciun nu se va mai organiza în acest an.

Anunț – Târg de Crăciun 2020

Anunț – Consultarea publicului pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea taxelor şi impozitelor locale 2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr.25.876/10 noiembrie 2020 a Primarului Municipiului Câmpina – dl. Moldoveanu loan Alin, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2021.

Consiliul Local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Anunț – Consultarea publicului pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea taxelor şi impozitelor locale 2021

Anunț – Program ridicare gunoi menajer în perioada Sărbătorilor de Iarnă

ÎN ATENȚIA,

         ABONAȚILOR FLORICON SALUB S.R.L. CÂMPINA

Programul de colectare a deșeurilor în perioada Sărbătorilor de Iarnă, va fi următorul:

25.12.2020 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor menajere al acestei zile se va efectua pe data de 23.12.2020;

– 01.01.2021 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor menajere al acestei zile se va efectua în data de 30.12.2020;

– 26.12.2020 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor reciclabile al acestei zile se va efectua în data de 09.01.2021 -sacul galben + sacul verde.

– 25.12.2020 -zi liberă, programul de colectare a deșeurilor vegetale al acestei zile se va efectua în data de 18.12.2020.

În restul zilelor se desfășoară program normal de colectare a deșeurilor.

Anunț – Program ridicare gunoi menajer în perioada Sărbătorilor de Iarnă

Informare cetățeni referitor caz pestă porcină africană

Stimați cetățeni,
Prin prezenta vă notificăm confirmarea unui caz de pestă porcină africană la 1 mistreț vânat pe raza U.A.T. Telega, sat Meliceşti, județul Prahova, pe fondul cinegetic 20 Brebu, aparținând A.V.P.S. Câmpina, în baza B.A nr. 16179 / 20.11.2020, emis de I.D.S.A. Bucureşti. Pentru a limita răspândirea bolii, la porcul domestic şi sălbatic din județul Prahova.
DSVSA Prahova dispune următoarele măsuri:
-toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.
-nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.
-nu hraniți porcii cu resturi alimentare rezultate din bucatărie, indiferent de natura acestora, şi în special cele provenite de la carnea/produsele din carne de porc gătite în familie
-nu intrați în adăpostul unde creşteți porcii cu încălțămintea şi hainele cu care ați umblat pe stradă, fiind recomandată montarea la intrarea în adăpost a unei tăvițe cu paie imbibate cu soluție slabă de sodă caustică sau alte substanțe cu eficiență asupra virusurilor
-dacă există vânatori în familie, care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne
– nu scoateți scroafele sau vierii din exploatație în scopul montei cu animale din alte exploatații
-orice modificare a stării de sănătate a porcilor din gospodărie sau depistarea unei mortalități să fie de urgentă anunțat medicului veterinar din localitate sau telefonic la DSVSA Prahova, la telefon 0244571751 sau 0723184128.
-până la sosirea medicului veterinar este interzisă circulația persoanelor în zonă, mişcarea porcinelor/cadavrelor, inclusiv a cărnii de porc/produselor din carne de porc rezultate din sacrificările anterioare în gospodărie
-orice cadavru de porc domestic/mistreț depistat pe domeniul public va fi anunțat la DSVSA -Prahova la numerele de telefon menționate anterior.

Informare cetățeni referitor caz pestă porcină africană

Consultare publică strategie de dezvoltare locală 2021-2027 pentru Municipiul Câmpina.

În vederea realizării unei strategii de dezvoltare locală care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.

CHESTIONAR CONSULTARE PUBLICĂ STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Click to listen highlighted text!