Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunțuri

Anunț referitor la organizarea vânzării de produse, cu ocazia Sărbătorilor de Primăvară (perioada 12.02.2022-10.03.2022)

În atenția persoanelor care vor să comercializeze produse cu ocazia sărbătorilor de primăvară (perioada 12.02.2022-10.03.2022):

Cererile (completate cu datele de contact – obligatoriu nr de telefon) pot fi depuse până la orele 12:00 din data de 10.02.2022,  însoțite de următoarele documente (obligatorii), conform HCL nr. 28 / 25.02.2016:

  • certificatul de înregistrare sau codul fiscal și certificatul constatator (copie)
  • carte de identitate sau buletin de identitate (copie)
  • certificat fiscal – obținut de la Direcția Economică

Persoanele care depun cereri neînsoțite de documentele menționate mai sus, vor fi descalificate.

Cine nu se poate prezenta până la data tragerii la sorți, poate trimite altă persoană cu împuternicire.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 11.02.2022, orele 10:00, după care se va achita taxa de utilizare temporară a locurilor publice și se va prezenta

Serviciului ADPP, copia dovezii plății până la orele 12:00 ale aceleiași zile.

Amplasamentele aprobate sunt: 9 amplasamente = 6 mp fiecare – Str. Republicii, fn (în fața supermarketului Carrefour Express și Mercantis)

16 amplasamente = 6 mp fiecare – B-dul Carol I (Pasaj Ceas)

Schimbarea locurilor între comercianți se va realiza doar în data de 11.02.2022,  imediat după tragerea la sorți, o schimbare ulterioară nemaiputând fi posibilă.

Comercianții se vor supune legislației comerțului din România privind răspunderea produselor vândute.

ANUNȚ CADASTRU GRATUIT

 În vederea înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul Municipiului Câmpina, rugăm cetățenii care au proprietăți în zonele enumerate în tabelul de mai jos, să se prezinte cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate la Primăria Municipiului Câmpina, precum și să permită accesului pe proprietate a specialiștilor, pentru a putea efectua măsurătorile.

  • Astfel este necesar să vă prezentaţi la  sediul Primăriei Municipiului Câmpina, în zilele de luni-vineri,  în  intervalul  orar 900 –1400.
  • Cadastrul gratuit se face și în cazul în care nu deţineţi acte de proprietate și vă recomandăm ca, după realizarea măsurătorilor  proprietatii dvs., să vă prezentaţi la Primăria Municipiului Câmpina, pentru a obţine ADEVERINŢA CARE ATESTĂ POSESIA TERENULUI.
  • Pentru terenurile cu proprietari neidentificaţi, se va face înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea Unităţii Administrativ Teritorială Câmpina

Date de contact:

  • DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L. – Str. Republicii, Nr. 13, Băicoi, Jud. PRAHOVA –  ing. topograf COMAN Mirela, tel: 0753427277, mail: office@dragokad.ro
  • Primaria Municipiului Câmpina, tel. 0244 336134 /220, mail: urbanism@primariacampina.ro

 

anunt c
Click to listen highlighted text!