Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunțuri

Anunț – Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD

Având în vedere prevederile HG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, în perioada 17.02.2021-19.02.2021 și 22.02.2021-23.02.2021, se vor distribui pachete cu PRODUSE DE IGIENĂ, următoarelor categorii de persoane înscrise pe listele inițiale:

Anunț – Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă P.U.D. „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială B.P. Hasdeu din Municipiul Câmpina

Primăria municipiului Câmpina , cu sediul în Câmpina, b-dul Culturii, nr.18, cod poștal 105600, telefon 0244336134, 0244-33-2070, 332071, 33561, int. 253, fax 0244-371458, e-mail: achizitiipublice@primariacampina.ro, vă invită să depuneți ofertă în scopul atribuirii unui contract de servicii pentru întocmire „P.U.D. Îmbunățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială B.P. Hasdeu din Municipiul Câmpina”.

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă P.U.D. „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială B.P. Hasdeu din Municipiul Câmpina”

Anunț probleme eliberare cărți de identitate

Prin adresa Direcției pentru Evidența Persoanei și Administrarea Bazelor de Date București nr. 3.359.127/12.01.2021, am fost informați cu privire la probleme de ordin tehnic, în procesul de producere a cărților de identitate, astfel că, începând cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile. În situații deosebite acesta poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Subliniem faptul că această situație intervenită nu este imputabilă Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Câmpina.

Anunț probleme eliberare cărți de identitate

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă pentru achiziție: ”Materiale electrice necesare pentru service instalații de iluminat public stradal”

Primăria municipiului Câmpina vă invită să depuneți ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publică: Materiale electrice necesare pentru service instalații de iluminat public stradal.

Anunț – Invitație de participare depunere ofertă pentru achiziție: ”Materiale electrice necesare pentru service instalații de iluminat public stradal”

Anunț mediu – Spital Voila

Spitalul de Psihiatrie Voila din Municipiul Câmpina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA TEȚELEI NOI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ȘI RETEHNOLOGIZAREA STAȚIEI DE EPURARE” propus a fi amplasat în Municipiul Câmpina, strada Voila nr. 114.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – SPITAL DE PSIHIATRIE VOILA

Anunț – ADPP

Începând cu data de 26.01.2021 se închide circulația în totalitate (cu excepția riveranilor) pe o lungime de aproximativ 100 m pe tronsonul Str. Col. Er. Oprescu Adrian până în intersecție cu Str. Victor Babeș, între orele: 10.00 – 18.00, pentru o perioadă de 30 de zile.

Anunț ADPP

Click to listen highlighted text!