Anunțuri

Anunț – Program ridicare gunoi menajer în perioada Sărbătorilor de Iarnă

ÎN ATENȚIA,

         ABONAȚILOR FLORICON SALUB S.R.L. CÂMPINA

Programul de colectare a deșeurilor în perioada Sărbătorilor de Iarnă, va fi următorul:

25.12.2020 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor menajere al acestei zile se va efectua pe data de 23.12.2020;

– 01.01.2021 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor menajere al acestei zile se va efectua în data de 30.12.2020;

– 26.12.2020 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor reciclabile al acestei zile se va efectua în data de 09.01.2021 -sacul galben + sacul verde.

– 25.12.2020 -zi liberă, programul de colectare a deșeurilor vegetale al acestei zile se va efectua în data de 18.12.2020.

În restul zilelor se desfășoară program normal de colectare a deșeurilor.

Anunț – Program ridicare gunoi menajer în perioada Sărbătorilor de Iarnă

Informare cetățeni referitor caz pestă porcină africană

Stimați cetățeni,
Prin prezenta vă notificăm confirmarea unui caz de pestă porcină africană la 1 mistreț vânat pe raza U.A.T. Telega, sat Meliceşti, județul Prahova, pe fondul cinegetic 20 Brebu, aparținând A.V.P.S. Câmpina, în baza B.A nr. 16179 / 20.11.2020, emis de I.D.S.A. Bucureşti. Pentru a limita răspândirea bolii, la porcul domestic şi sălbatic din județul Prahova.
DSVSA Prahova dispune următoarele măsuri:
-toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.
-nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.
-nu hraniți porcii cu resturi alimentare rezultate din bucatărie, indiferent de natura acestora, şi în special cele provenite de la carnea/produsele din carne de porc gătite în familie
-nu intrați în adăpostul unde creşteți porcii cu încălțămintea şi hainele cu care ați umblat pe stradă, fiind recomandată montarea la intrarea în adăpost a unei tăvițe cu paie imbibate cu soluție slabă de sodă caustică sau alte substanțe cu eficiență asupra virusurilor
-dacă există vânatori în familie, care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne
– nu scoateți scroafele sau vierii din exploatație în scopul montei cu animale din alte exploatații
-orice modificare a stării de sănătate a porcilor din gospodărie sau depistarea unei mortalități să fie de urgentă anunțat medicului veterinar din localitate sau telefonic la DSVSA Prahova, la telefon 0244571751 sau 0723184128.
-până la sosirea medicului veterinar este interzisă circulația persoanelor în zonă, mişcarea porcinelor/cadavrelor, inclusiv a cărnii de porc/produselor din carne de porc rezultate din sacrificările anterioare în gospodărie
-orice cadavru de porc domestic/mistreț depistat pe domeniul public va fi anunțat la DSVSA -Prahova la numerele de telefon menționate anterior.

Informare cetățeni referitor caz pestă porcină africană

Consultare publică strategie de dezvoltare locală 2021-2027 pentru Municipiul Câmpina.

În vederea realizării unei strategii de dezvoltare locală care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.

CHESTIONAR CONSULTARE PUBLICĂ STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Anunț – Program lucru înregistare decese în perioada sărbătorilor de Sf. Andrei și 1 Decembrie

Program de lucru cu publicul pentru  înregistarea deceselor  în perioada sărbătorilor de Sf. Andrei și 1 Decembrie.

28.11.2020   SÂMBĂTĂ    9.00 – 12.00

29.11.2020   DUMINICĂ       ÎNCHIS

30.11.2020       LUNI          9.00 – 12.00

01.12.2020     MARȚI        9.00 – 12.00

Anunț – Program lucru decese în perioada sărbătorilor de Sf. Andrei și 1 Decembrie

 

Anunț – Program de lucru EVIDENȚA PERSOANEI – pe perioada alegerilor parlamentare

Având în vedere desfăşurarea procesului electoral pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților din data de 6.12.2020 persoanele cu drept de vot sunt invitate, pentru obținerea cărții de identitate, să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei din mun. Câmpina, b-dul Culturii, nr. 27, în vederea depunerii cererii pentru eliberarea cărții de identitate, şi preluării imaginii titularului, susținută de documentele prevăzute de OUG nr. 97/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005 şi Hotărârea nr.1375 din 4.10.2006 privind evidența, domiciliul, reşedința şi actele de identitate ale cetățenilor români.

Anunț – Program de lucru EVIDENȚA PERSOANEI – pe perioada alegerilor parlamentare

 

Anunț – Consultare publică proiect de hotărâre stabilire taxe şi impozite locale 2021

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul în Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr. 18, vă aduc la cunoştință faptul că în şedința ordinară din luna decembrie 2020 , se va supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Câmpina pentru anul fiscal 2021, inițiat de Primarul municipiului Câmpina, Moldoveanu loan Ain,

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primăriei Municipiului Câmpina, până cel târziu la data de 24 noiembrie 2020. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poşta clasică, prin fax sau prin poşta electronică.

Anunț – Consultare publică proiect de hotărâre stabilire taxe şi impozite locale 2021

Dispoziție delimitare secții de votare pe raza municipiului Câmpina

În conformitate cu dispozițiile art.20, alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza punctului 93 din Anexa – Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin H.G. nr.745/2020;

În temeiul art.155, alin.(l), lit „a”, alin.(2), lit”b” si art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Dispoziție delimitare secții de votare pe raza municipiului Câmpina

Dispoziție stabilire locuri afişaj electoral alegeri locale

Având în vedere referatul nr. 25.506/5 noiembrie 2020 al Serviciului administrației publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă, prin care propune stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020;

În conformitate cu prevederile art. 79, alin. (1) din Legea nr. 208/20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza punctului 95 din Anexa – Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin H.G. nr.745/2020;

În baza art. 155, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Dispoziție stabilire locuri afişaj electoral alegeri locale

Informare – Hotărârea nr. 62 din 16.10.2020

Prin Hotărârea nr. 62/16.10.2020 a C.J.S.U. Prahova , în funcție de rata de incidență cumulativă a COVID 19 la 1000 de locuitori, au fost dispuse următoarele:

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

Administratorii sau proprietarii spaţiilor publice deschise din aceste localități vor afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Din data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, se dispune:

– activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00-23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispune:

– activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului .

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește 3/1000 de locuitori, se dispune:

– activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; se permite, de asemenea, prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă .

Informare – Hotărârea nr. 62 din 16.10.2020

Click to listen highlighted text!