Anunțuri

Anunț – Facilitatea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Anunț – Facilitatea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Anunț – Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL)

Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor din zona rurală, Agenția Națională a Zonei Montane organizează, în perioada următoare, cursuri de formare profesională pentru persoane care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL).

Cursurile se adresează solicitanților de pe întreg teritoriul național, nu doar persoanelor situate în zona montană.

Anunț – Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL)

Click to listen highlighted text!