Anunțuri

Anunț referitor la proiectul “PUZ-REGENERARE URBANĂ, CREŞTEREA MOBILITĂŢII URBANE NEPOLUANTE, PRIN INVESTIŢII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECŢIONAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN ŞI EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SPAȚIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA”

🏛Vă invităm să participați la „scrierea” acestui proiect pentru oraşul nostru. Această activitate este o primă etapă de consultare publică, cu tema „regenerarea urbană a zonei centrale a municipiului Câmpina”.
📝Lansăm, în cadrul acestei etape, unui chestionar care are ca scop colectarea unor opinii, impresii și sugestii privind îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice din zona centrală a oraşul nostru.
Chestionarul, care se lansează azi, are ca obiectiv colectarea opiniilor dumneavoastră despre calitatea spațiilor publice din zona centrala a orașului care necesită intervenții asupra spațiilor publice pentru o mobilitate sustenabilă în cadrul orașului nostru.
📫Vă invităm să răspundeți la acest chestionar până în data de 14.01.2022
Vă mulțumim pentru implicare!
👍Hai alături de noi în acest proiect. Opinia ta contează.
Evoluția proiectului poate fi urmărită și pe pagina de facebook:

ANUNȚ – IMPLICARE PUBLICĂ URBANISM PARTICIPATIV

În vederea îmbunătățirii gradului de accesibilitate a publicului la informații ce privesc dezvoltarea urbană  și pentru că ne dorim implicarea cetațenilor în cadrul demersurilor ce conduc la urbanism participativ, vă informăm, cu privire la demersurile privind consultarea populației, în cadrul elaborării documentației de urbanism „P.U.Z. – Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în solutii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului Câmpina”, jud. Prahova

Vă invităm să participați activ la conturarea ideilor de regenerare urbană și încurajarea mobilității sustenabile, în zona centrală a Municipiului Câmpina, și să vă exprimați opiniile precum și ideile dumneavoastră de dezvoltare  prin intermediul paginii https://www.facebook.com/campzece

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 1-ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI STUDII DE CAZ pentru: “PUZ-Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în solutii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina”

 

Urmare a punctelor de vedere exprimate și a observațiilor făcute cu privire la documentația  –“PUZ-Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în solutii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina” – ETAPA 1-ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI STUDII DE CAZ puteți vizualiza punctul de vedere al elaboratorului  documentației, S.C. KXL STUDIO S.R.L, ca răspuns la observațiile transmise de persoane interesate în cadrul procedurii de consultare publică, accesând următorul link: http://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/12/raspunsuri-sesizari-PUZ.pdf, sau consultându-le la avizierul Centrului de Informare pentru Cetățeni.

Menționăm că această etapă reprezintă o fază intermediară prin care actorii urbani iau contact cu demersul PUZ și prin care li se prezintă acestora faza de documentare și încadrare a proiectului în documentații / programe / proiecte elaborate anterior și analizele multicriteriale realizate de proiectant.

După această fază se vor avea loc următoarele etape de informare a publicului, ale căror date și locații  vor fi publicate din timp pe site-ul primăriei:

–           implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

–           implicarea publicului în etapa aprobării PUZ. Această etapă se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Încheiem prin a vă mulțumi pentru interesul acordat investițiilor publice.

 

Anunț formulare răspunsuri la etapa de Consultare a populației pentru Studiu de oportunitate al PUZ – MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI (S = 835mp) Sl ZONA EDIFICABILA, lN VEDEREA AMPLASARII UNEI CONSTRUCTII CU FUNCTTUNE MIXTA (S studiu = 10833mp)

Urmare a punctelor de vedere exprimate și a observațiilor făcute cu privire la documentația  – Studiu de oportunitate privind întocmire PUZ-MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI(S=835mp) SI ZONA EDIFICABILA IN VEDEREA AMPLASARII UNEI CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE(Sst=10833mp) cu amplasamentul in mun.Campina, b-dul Culturii, nr.20 în cadrul etapei de Consultarea populației- ” INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ” puteți vizualiza punctul de vedere al elaboratorului documentației, S.C. MGM URBAN PROIECT S.R.L., ca răspuns la observațiile transmise de persoane interesate în cadrul procedurii de consultare publică, accesând următorul link:

http://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raspunsuri-consultarea-populatiei.pdf

Răspunsurile vor fi publicate și pe site-ul instituției dar și la avizierul Centrului de Informare pentru Cetățeni.

Vă facem cunoscut că în momentul programării ședinței CTATU Câmpina, vă vom comunica data și locul de desfășurare a acesteia, iar pentru cei de doresc participarea online, link-ul de accesare pe platforma ZOOM, va fi pus la dispoziție în ziua ședinței celor ce transmit datele de contact.

O sinteză a observațiilor dumneavoastră pentru cei ce nu-și vor expune punctul de vedere în cadrul ședinței va fi adusă la cunoștința membrilor comisiei.

Încheiem prin a vă mulțumi pentru interesul arătat.

 

Formular digital pentru intrarea în România

Buna ziua,

Vă informăm că începând de luni, 20 decembrie 2021, cetățenii care intră în România nu vor mai fi nevoiți să completeze declarația epidemiologică, verificată până acum la punctele de trecere a
frontierei, întrucât toate datele din declarația epidemiologică se regăsesc în formularul digital de intrare în România. Vă adresăm rugămintea de a prelua informațiile din link-ul de mai jos și pe
site-urile instituțiilor pe care le reprezentați.
•       https://www.prefectura.mai.gov.ro/pasii-necesari-in-vederea-completarii-formularului-digital-pentru-intrarea-in-romania/;

Formularul digital de intrare în România va scurta timpul de așteptare în punctele de trecere a frontierei prin faptul că cetățenii vor avea de trecut un singur filtru, nu două ca până în prezent, verificarea datelor fiind făcută automatizat.

Formularul digital de intrare în România (PLF), aflat în vigoare începând cu 20 decembrie 2021 poate fi completat electronic în aplicația https://plf.gov.ro de către toți cetățenii care vin în țară în perioada următoare.

Formularul, dezvoltat de STS pe baza cerințelor operaționale stabilite de autoritățile medicale, nu trebuie tipărit pentru că în momentul trecerii punctelor de frontieră, la scanarea cărții de identitate/pașaport, va permite afișarea datelor din formular în aplicația informatică a Poliției de Frontieră.

Reamintim că acest formular trebuie completat cu maximum 24 de ore înainte de prezentarea la punctele de trecere a frontierei. Datele trebuie introduse corect pentru că sistemul informatic este
interconectat cu DEPABD și Poliția de Frontieră pentru validarea datelor de identitate și Corona-forms, aplicația unde se regăsesc persoanele infectate cu SARS-CoV-2, izolate sau carantinate.

În acest sens, atașăm acestui mail și link-ul din youtube cu fimulețul de promovare https://www.youtube.com/watch?v=-HzPSqdXo5c

Vă mulțumim!

Click to listen highlighted text!