Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dispoziție delimitare secții de votare pe raza municipiului Câmpina

În conformitate cu dispozițiile art.20, alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza punctului 93 din Anexa – Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin H.G. nr.745/2020;

În temeiul art.155, alin.(l), lit „a”, alin.(2), lit”b” si art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Dispoziție delimitare secții de votare pe raza municipiului Câmpina

Sari la conținut Click to listen highlighted text!