Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț – Privind facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Vă informăm că, Autoritate Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul ”Facilitareainserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație.

Anunț – Privind facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Oportunitate VOUCHER – Tehnologie Asistivă

Sari la conținut Click to listen highlighted text!