Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 1-ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI STUDII DE CAZ pentru: “PUZ-Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în solutii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina”

 

Urmare a punctelor de vedere exprimate și a observațiilor făcute cu privire la documentația  –“PUZ-Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în solutii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj subteran şi extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina” – ETAPA 1-ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI STUDII DE CAZ puteți vizualiza punctul de vedere al elaboratorului  documentației, S.C. KXL STUDIO S.R.L, ca răspuns la observațiile transmise de persoane interesate în cadrul procedurii de consultare publică, accesând următorul link: https://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/12/raspunsuri-sesizari-PUZ.pdf, sau consultându-le la avizierul Centrului de Informare pentru Cetățeni.

Menționăm că această etapă reprezintă o fază intermediară prin care actorii urbani iau contact cu demersul PUZ și prin care li se prezintă acestora faza de documentare și încadrare a proiectului în documentații / programe / proiecte elaborate anterior și analizele multicriteriale realizate de proiectant.

După această fază se vor avea loc următoarele etape de informare a publicului, ale căror date și locații  vor fi publicate din timp pe site-ul primăriei:

–           implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

–           implicarea publicului în etapa aprobării PUZ. Această etapă se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Încheiem prin a vă mulțumi pentru interesul acordat investițiilor publice.

 

Sari la conținut Click to listen highlighted text!