Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

Proiectul va fi finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 axa prioritara 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Obiectiv Specific – Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Scopul proiectului/Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al priorităţii de investiţii la care raspunde proiectul îl constituie impulsionarea dezvoltarii locale în Municipiul Câmpina prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identităţii culturale.

Obiective specific:
– Restaurarea, conservarea, renovarea, dotarea, modernizarea si punerea în valoare a obiectivului Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu“;
– Cresterea numarului de vizitatori la obiectivul de patrimoniu restaurat;
– Crearea de locuri de munca, la finalul implementarii proiectului;
– Promovarea obiectivului Muzeul Memorial „B. P. Hasdeu”;
– Sporirea atractivitaþii municipiului Câmpina.

Rezultate:
1. Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate:
– Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0
– Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output): 1
2. Numarul de vizitatori înainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiaza de sprijin:
-Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului:14.408 vizitatori
-Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output): 15.418 vizitatori
Valoarea indicatorului la finalul implementarii a fost estimat dupa primul an de operare a investitiei.

DATE FINANCIARE:
Valoarea totală a proiectului: 15.810.886,31 lei din care:
• Contributie UE: 13.369.855,36 lei
• Contributie nationala: 2.044.801,41
• Data începere proiect: 04.09.2018
• Perioada de implementare: 36 luni

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.roInvestim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!