Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

În data de 19.04.2021, UAT MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de
finanțare nr. 6850/19.04.2021 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare,
extindere sistem de iluminat public în Municipiul Câmpina”, SMIS 125640.

Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea
C – Iluminat public

Obiectivul general al proiectului de fata vizează cresterea calitatii vietii în Municipiul Câmpina prin
reabilitarea,modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta sa asigure
satisfacerea integrala a necesitaþilor orasului si a locuitorilor sai, în condiþii de maxima eficienþa din punct de vedere
al consumului de resurse si cu rezultate benefice în privinþa costurilor acestor utilitati pentru populatie si
Municipalitate.

Totodata, realizarea noului sistem va contribui la crearea unui climat de siguranta si confort pentru locuitorii
municipiului si pentru toate categoriile de populatie care au ca destinaþie sau tranziteaza municipiul, contribuind
prin aceasta, la accelerarea procesului general de dezvoltare urbana.
Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reducerea consumului de energie electrica si implicit al emisiilor de CO2:
– Reducerea consumului anual estimativ de la 271.708 KWh la 143.929 KWh
– Reducerea emisiilor de CO2 de la 16,64 tone la 8,81 tone
2. Scaderea cheltuilelilor generate de iluminatul public.
– Reducerea cheltuielilor anuale estimative de la 200.981,44 lei la 70.304,57 lei
3. Realizarea unui iluminat la nivelul zonelor vizate care sa respecte prevederile standardului european în
iluminatul public SR EN 13201/2015.
– 910 bucati AIL
reducere consum si costuri : minim 41%.
– Extinderea lungimii reþelei cu 2,73 km
– Cresterea nivelului de iluminare mediu de la 8,31 lx la 11,33 lx
4. Ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte.
– 910 bucati AIL
– reducere consum si costuri : minim 41%.
– Extinderea lungimii retelei cu 2,73 km
– Cresterea nivelului de iluminare mediu de la 8,31 lx la 11,33 lx.
5. Diminuarea poluarii luminoase.
– 910 bucati AIL, reducere consum si costuri : minim 41%.
– 1 sistem inteligent de management prin telegestiune
6.Folosirea materialelor ecologice pentru protectia mediului.
– Surse de energie regenerabile utilizate: 64 buc
Rezultate așteptate ale proiectului:
1.Indicator de rezultat
Consumul de energie finală în iluminatul public
Indicator de realizare (de output)
Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (MWh/an): Valoarea indicatorului la inceputul
implementarii proiectului: 271,708 Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 143,929
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv tone de CO2): Valoarea indicatorului la inceputul
implemnetarii proiectului:16,64 Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 8,81
2. Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce serealizează prin proiect) Lungime sistem de iluminat public
creat/modernizat/extins (ml)
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 26.080 Valoarea indicatorului la finalul
implementării proiectului (de output)): 28.810
3. Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce se realizează prin proiect) Surse de energie regenerabila utilizate
(Nr.) Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 Valoarea indicatorului la finalul implementării
proiectului (de output)): 64
4. Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce se realizează
prin proiect) Nivel de iluminare mediu (lx)
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: P2: 8.31
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)): P2: 11,33
5.Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce se realizează
prin proiect) Nivel de luminanţă medie menţinută minimă
Valoarea indicatorului la inceputul
implementarii proiectului: M2: 0.82
M3: 0,65
M4: 0,45
M5: 0,42
M6: 0,35
Valoarea indicatorului la finalul implementării
proiectului (de output)): M2: 1,51
M3: 1,12
M4: 0,8
M5: 0,56
M6: 0,49
6. Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce se realizează prin proiect) Numărul de corpuri de iluminat
instalate prin proiect
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 692
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)): 910
7. Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce se realizează prin proiect) Numărul de puncte luminoase
controlate prin telegestiune
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)): 910
8. Indicatori proiect (suplimentari, în funcţie de ce se realizează prin proiect) Numărul de stâlpi instalaţi prin
proiect
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)): 104

Data de începere a proiectului: 19.04.2021
Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între
data 01 Mai 2018 și data 28 februarie 2022, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților
înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.683.934,77 lei, din care Contribuție Uniunea
Europenă în valoare de 6.499.358,78 lei , Contribuție națională în valoare de 994.019,54 lei si Contributia
beneficiarului in valoare de 190.556,45 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!