Contact

Telefon: 0244 337 454, 0244 336 134
Miercuri, 26 Iunie 2013 13:44

Birourile primariei (acte necesare)

1. Admnistrator public

2. Cabinetul primarului

3. Serviciul juridic resurse umane, îndrumare asociatii proprietari, spatiu locativ

4. Serviciul asistenta sociala si autoritate tutelara

5. Serviciul administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul

6. Directia economica

  • Serviciul buget finante contabilitate
  • Serviciul impozite si taxe
  • Oficiul de consultanta fiscala

7. Serviciul administrarea domeniului public si privat

8. Directia investitii

9. Biroul urbanism si amenajarea teritoriului

11. Compartiment audit intern

12. Compartiment programe de finantare, relaTii internaTionale Si protocol

13. Oficiul transport avize

14. Compartiment informatic

15. Serviciul administrativ

16. Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor

17. Biroul pentru situaTii de urgenta

18. Serviciul administrare spaTii verzi

19. Muzeul Memorial B.P.Hasdeu

20. Biblioteca Municipala C.I.Istrati

21. POLITIA LOCALA

Last modified on Luni, 05 Martie 2018 09:35