Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TITLUL: “Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Câmpina” (SIPOCA 648)

BENEFICIAR: Municipiul Câmpina

FINANȚARE: Programul Operațional  Capacitate Administrativă, axa proritară 2, obiectiv specific 2.1 (POCA/471/2/1)

DATA DE INCEPERE: Proiectul a fost semnat in data de 27/06/2019.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă in consolidarea capacitaţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Câmpina prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office pentru serviciile publice furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office prin achiziţia şi implementarea unei platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, control managerial intern, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Câmpina şi retro-digitalizarea unui număr de cca. 20000 dosare aflate in arhiva clasica si cu valoare operaţională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetăţenilor în curs de soluţionare.
  2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului din cadrul Municipiului Câmpina, in vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului ţintă, in ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate in cadrul proiectului .

REZULTATE:

  1. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate
  2. Platforma integrata (portal web, arhivare electronică, captură documente, control managerial intern, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Câmpina şi retro-digitalizarea unui număr de cca. 20000 dosare aflate in arhiva clasica si cu valoare operaţională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetăţenilor în curs de soluţionare
  3. Cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, in vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific
  4. 50 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite in ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate şi vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) său specializat.

VALOAREA TOTALA a proiectului: 2.925.773,78 Lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.867.258,30 lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.486.907,71 lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 380.350,59 lei

– Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 58.515,48 lei

      DURATA PROIECTULUI: 18 luni incepând cu data de 27.06.2019

Sari la conținut Click to listen highlighted text!