Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SPCLEP Câmpina funcționează în baza următoarelor acte normative:

 

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 801 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor
 13. Hotararea nr.727/25.09.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr.16 a Comisiei internationale de Stare civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila ,semnata la Viena la 8 .09. 1976;
 14. Ordin nr.1786/C din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de înscriere si consultare a acestuia;
 15. Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente.
 16. Legea nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 17. Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.
 18. Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European,cu modificarile si completarile ulterioare.
 19. Informare Regulament UE
 20. REGULAMENTUL (UE) 20161191
Sari la conținut Click to listen highlighted text!