Atribuții ale compartimentului monitorizarea serviciilor publice,transport, avize

  • Eliberează avize de funcționare pentru agenții economici conform Ordonantei Guvernului Nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – cu modicarile si completarile ulterioare ;
  • Elibereaza autorizatii de functionare pentru agentii economici conform :

– Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,

–  Hotararii Nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,

–  Ordonantei de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

  • Organizează și controlează activitățile de transport local de persoane, conform Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Organizeaza, controleaza si emite autorizatii prevazute de Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare  ;
  • Organizează licitații care au la bază HCL-uri (închiriere, concesionare, vânzare) respectandu-se Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Conform HCL nr.29/27.02.2020:

  • înregistrează, ține evidența și radiază vehiculele de pe raza municipiului Câmpina, care nu se supun înmatriculării conform Regulamentului aprobat prin HCL nr.29/27.02.2020;
  • colaborează cu organele Poliției Rutiere ale Municipiului Câmpina, precum și cu celelalte organe competente pe linie de transport în vederea efectuării de controale comune;
  • constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare pe linie de transport public și în regim de taxi

Listă așteptare autorizații taxi 2021.ACTE NECESARE OBTINERII AVIZULUI DE FUNCTIONAREACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU AGENTII ECONOMICI CU ACTIVITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA.ACTE NECESARE RADIERE MOPEDACTE NECESARE INREGISTRARE MOPEDACTE NECESARE AUTORIZARE TAXI PE SOCIETATEACTE NECESARE AUTORIZATIE TAXI PE MASINACERERI PENTRU ÎNREGISTRAREA RADIEREA VEHICULELOR ÎNREGISTRATE

Click to listen highlighted text!