Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Consilierul (expertul local pentru romi) reprezintă principalul mediator între comunităţile locale de romi şi autorităţile administraţiei publice locale.

Consilierul pe problemele romilor este responsabil pentru organizarea, planificarea, coordonarea şi desfăşurarea pe plan local a activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor cuprinse în planul general de măsuri. Consilierul pe problemele romilor este o persoană bună cunoscătoare a problemelor romilor din zonă, recomandată de către romii din comunitatea locală pentru a o reprezenta în relaţia cu primăria.

Atributii principale:
– organizeaza, planifica, coordoneaza si desfasoara toate activitatile intreprinse pe plan local pentru indeplinirea obiectivelor si sarcinilor cuprinse in planul general de masuri aprobat prin hotărâre de guvern.
– întocmeste planul local de actiune pentru romi, in urma evaluarii nevoilor comunitatii locale;
– colaboreaza cu toate structurile primariei si ofera informatiile solicitate de acestea care privesc cetatenii de etnie roma, necesare in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
– întocmeste semestrial, sau ori de câte ori i se cere, un raport de activitate, care va fi adus la cunostinta primarului și biroului județean pentru romi;
– evalueaza stadiul de implementare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor;
– identifica si propune primarului rezolvarea problemelor cu care se confrunta romii din comunitatea locala;
– ține legatura permanenta cu reprezentantii formatiunilor politice reprezentative ale romilor, precum si cu reprezentantii ONG-urilor, in vederea ducerii la indeplinire a masurilor propuse in planul local de actiune;
– asigura consilierea necesara cetatenilor de etnie roma in vederea obtinerii acolo unde este cazul a actelor de nastere si a actelor de identitate civila;
– participă la audienţale acordate de primar;
– asigură consilierea cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire a locuinţelor, a contractelor de închiriere sau concesionare a terenurilor;
– organizeaza intalniri periodice ale sefilor Politiei Locale si Politiei Municipale cu reprezentati ai comunitatii de rom, pentru rezolvarea unor situații cu care se confruntă această comunitate;
– participa la toate activitatile administrative care se desfasoara in cartierele locuite preponderent de cetatenii de etnie roma;
– participă la medierea conflictelor intre cetatenii de etnie roma si institutiile publice;
– indeplineste orice alte sarcini stabilite de primar care privesc comunitatea locala de romi;
– participa efectiv la elaborarea proiectelor in vederea accesarii fondurilor comunitare pentru finantarea proiectelor care intereseaza comunitatea locala de romi;
– participa la sedintele Consiliului Local in care se dezbat problemele care intereseaza comunitatea locala a romilor.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!