Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Numărul de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, angajați ai Primăriei municipiului Câmpina, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărârea Consiliului Local.

Asistenții personali își desfășoară activitatea la domiciliul persoanei cu handicap, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin fișa postului.

Semestrial, aceștia prezintă compartimentului asistență socială un raport de activitate cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor și la evoluția bolnavului aflat în ingrijire și supraveghere.

Asistenții personali participă cel puțin o dată la 2 ani la instruirea organizată de angajator.

Monitorizarea asistenților personali se realizează prin compartimentul asistență socială, care verifică periodic, sau ori de câte ori este necesar, activitatea acestora, iar semestrial se prezintă Consiliului Local, de către seful serviciului, un raport privind activitatea asistenților personali. Raportul se transmite ulterior către AJPIS Prahova și DGASPC Prahova.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!