Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Compartimentul ASISTENTA MEDICALA DESFASURATA IN UNITATILE DE INVATAMANT exercita urmatoarele atributii:
– examinează toţi preşcolarii din gradiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni;
– dispensarizează elevii din toate clasele cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială în scop recuperator;
– selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolare profesionale la terminarea şcolii generale de 8 ani şi a liceului;
– examinează eliberând avize în acest scop, elevii care urmează să participe la competiţii sportive;
– examinează elevii care vor pleca în vacanţe, diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc), semnând parafând fişele medicale de tabără;
– examinează elevii din evidenţa specială, care urmează să plece la cure balneare;
– examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale temporare şi supravegherea efectelor vaccinurilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare;
– eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort şi de animite condiţii de muncă în cadrul atelierelor şcolare;
– eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare teoretice şi practice pentru elevii bolnavi;
– eliberează scutiri medicale parţiale sau totale de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii si Familiei;
– vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la unităţile şcolare;
– eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului;
– efectuează triajul epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate;
– controlează prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor;
– verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare în vederea prevenirii producerii toxiinfecţiilor alimentare;
– asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.

PRESTAŢII MEDICALE LA NIVELUL COLECTIVITĂŢILOR:
– iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii:
– depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă;
– sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi, participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacti din focarele de boli transmisibile,
– iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioase (dezinfecţie – dezinsecţie) în toate focarele din grădiniţe, şcoli (hepatite virale, tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.);
– iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;
– controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate;
– vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale;
– iniţiază desfăşoară şi controlează diverse activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ);
– iniţiază cursuri de educaţie sexuală şi de planificare familială, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă;
– urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv educativ ( teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică);
– verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii si Familiei, de către personalul didactic şi administrativ gospodăresc din unităţile arondate;
– participă la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli;) completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cadrelor medicale din grădiniţele şi şcolile arondate;
– participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee şi şcoli profesionale;
– participă la ancheta starii de sanatate iniţiate in unităţile de copii si tineri arondate;
– prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor;
– constată abaterile de la normele de igiena şi antiepidemice, informând reprezentanţii inspecţiei sanitare de stat din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.
– asigura asistenta medicala de urgenta pe timp de canicula, in spatiile amenajate de Primaria municipiului Campina.

PRESTAŢII PRIVIND ASISTENŢA MEDICALĂ CURATIVĂ:
– acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate;
– acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor din unităţile de învăţământ arondate trimiţându-i după caz pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;
– urmăreşte evoluţia copiilor din evidenţele speciale (distrofie, rahitism etc.);
– completează datele de identitate anamnestice în fişa medicală a copilului;
– înscrie şi repartizează, cu avizul medicului copii pe grupe;
– verifică zilnic starea de sănătate a copiilor şi informează medicul asupra celor constatate;
– verifică avizele epidemiologice şi cauzele în legătură cu absenţa copiilor, colaborând cu dispensarul teritorial;
– asigură asistenţa de urgenţă, solicită consult medical şi după caz ia măsurile necesare pentru internarea copiilor în spital;
– se îngrijeşte de realizarea controalelor medicale periodice ale copiilor, conform programării stabilite;
– primeşte copiii noi în grădiniţă, verifică actele şi analizele medicale, alcătuind dosarul copilului;
– efectuează după caz tratamentele medicale, vaccinările şi recoltările de probe pentru analizele de laborator;
– stabileşte regimul alimentar în funcţie de grupele de vârstă şi dezvoltarea somatică a copiilor;
– gestionează medicamentele şi instrumentarul;
– urmărește şi controlează modul în care se face alimentaţia şi modul în care se respectă normele de igienă şi antiepidemice;
– răspunde de aplicarea măsurilor de asigurare a securităţii copiilor, pentru prevenirea accidentelor;
– urmăreşte şi răspunde de efectuarea controlului periodic al personalului din unitate,
– izolează copii suspecţi sau bolnavi şi informează medicul asupra celor constatate;
– efectuează educaţia sanitară a părinţilor prin convorbiri la venirea şi plecarea copiilor din grădiniţă;
– controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi a instrumentarului medical;
– colaborează cu medicul şcolar de medicină generală cu medicul de familie şi cu alţi specialişti pentru prevenirea afecţiunilor orodentare consecutive unor boli cronice;
– depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi dirijează pacientul către serviciul de specialitate;
– eliberează scutiri medicale pentru absenţele de la cursuri ale elevilor din motive stomatologice, în condiţiile stabilite prin normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
– asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi alte materiale sau obiecte necesare bunei funcţionări a cabinetului;
– raportează anual Autorităţii de Sănătate Publică teritorială starea de sănătate orodentară a elevilor arondaţi;
– asigura asistenta medicala a elevilor in timpul examenelor si activitatilor extrascolare, organizate de catre unitatile de invatamant, pe raza municipiului Campina;
– respectă normele de protecţie a muncii şi PSI precum şi regulamentul de ordine interioară;
– îndeplineşte şi alte sarcini pe linie profesională şi organizatorică pentru bunul mers al activităţii;
– respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora;
Compartimentul este organizat in cadrul Direcției si este coordonat de un medic desemnat de directorul executiv.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!