Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

In aplicarea prevederilor O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, și ale Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare, mediatorul sanitar exercită, in principal, urmatoarele atributii:
– cultivă încrederea reciprocă între autorităţile publice locale şi comunitatea de romi din care face parte;
– facilitează comunicarea între membrii comunităţii de romi şi personalul medico-sanitar;
– catagrafiază gravidele şi lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum; le explică necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi le însoţeşte la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare;
– explică noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;
– catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii de romi;
– explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului;
– promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;
– urmăreşte înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;
– sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor la populaţia infantilă din comunităţile de romi şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani;
– explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurat;
– explică avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune; popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;
– facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă şi însoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
– mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice etc.; explică rolul şi scopul acestora;
– participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia şi supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;
– însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea” sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi scopul măsurilor de urmărit;
– semnalează cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite din cadrul comunităţii: focarele de boli transmisibile, paraziteze, intoxicaţii, probleme de igienă a apei etc.;
– semnalează în scris direcţiilor de sănătate publică judeţene problemele identificate privind accesul membrilor comunităţii rome pe care o deserveşte la următoarele servicii de asistenţă medicală primară:
– imunizări, conform programului naţional de imunizări;
– examen de bilanţ al copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani;
– supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sănătăţii;
– depistarea activă a cazurilor de TBC;
– asistenţă medicală de urgenţă;
– informarea asistentului social cu privire la cazurile potenţiale de abandon al copiilor.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!