Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost Câmpina este o instituție de asistență socială de interes local, ce oferă servicii de asistență socială, găzdurie pe perioadă determinată și hrană persoanelor fără adăpost și/sau în situație de dificultate care au domiciliul sau reședința în Municipiul Câmpina.

Centrul și-a început activitatea în anul 2013 și are ca misiune combaterea marginalizării și riscului excluderii sociale a persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate. În aprilie 2017 acesta a fost luat în administrare de către Primăria Municipiului Câmpina.

Servicii oferite:
– găzduire pe perioadă determinată;
– servirea a trei mese pe zi;
– sprijin în întocmirea actelor de identitate și a altor acte în conformitate cu legislația în vigoare;
– intermedierea în condițiile legii, a internării în cămine care acordă asistență medicală și socială;
– sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social, a dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, a dosarului de internare în centre de îngrijire pentru persoane cu handicap din cadrul DGASPC;
– suport educativ, psihologic și încurajarea reinserției sociale;
– se încearcă prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții;
– crearea premiselor pentru reintegrarea familală, profesională și socială.

Contact
Adresa: Str. Voila, nr. 114
Telefon: 0344.111.495
E-mail: centrulrezidentialcampina@gmail.com

Prezentare Centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială a persoanelor fără adăpost
Raport anual 2017
Raport anual 2018
Raport anual 2019
Raport anual 2020

Raport anual 2021
Click to listen highlighted text!