Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  • Elaborează norme metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern la Primăria municipiului Câmpina, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI);
  • Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
  • Efectuează misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul Primăriei municipiului Câmpina, inclusiv asupra activităților entităților aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea municipiului Câmpina, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
  • Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;
  • Raportează periodic la UCAAPI, la cererea acesteia, asupra constatarilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern desfășurată;
  • Elaborează Raportul anual al activității de audit public intern la nivelul municipiului Câmpina;
  • În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat Primarului municipiului Câmpina și structurii de control intern abilitate;
  • Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului de conduită etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea municipiului Câmpina și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!