Transparenţa contribuie la consolidarea principiilor democraţiei şi la respectarea drepturilor fundamentale, aşa cum sunt definite în articolul 6 al Tratatului UE şi în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.

Transparenţa urmăreşte asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile şi documentele aflate în posesia instituţiilor statului, participarea cetăţenilor la procesul decizional şi asigurarea legitimităţii, eficacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de cetăţean.

Conceptul de transparenţă a procesului decizional derulat în instituţii se referă la asigurarea accesului cetăţenilor la documentele aflate în gestiunea instituţiilor statului, precum şi la consultarea cetăţenilor cu privire la adoptarea unor reglementări.

Concret, transparenţa implică:

  • informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbatute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
  • consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
  • participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative

Tratatul instituind Uniunea Europeană consacră noţiunea de transparenţă în primul său articol, alineatul doi, care stabileşte că deciziile se iau într-o manieră cât se poate de deschisă şi mai aproape de cetăţean.

Articolul 255 din Tratat, introdus în anul 1997, asigură oricărui cetăţean din Uniune şi oricărei personalităţi fizice sau juridice rezidente sau care deţine un birou înregistrat într-un Stat Membru, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei.

Regulamentul din 30 mai 2001 implementeaza dreptul de acces la documentele emise de cele trei instituţii, stipuland doar două excepţii: cazurile în care accesul este automat refuzat, pentru a asigura securitatea publică, apărarea, relaţiile internaţionale s.a. şi cele în care se refuză accesul cu scopul asigurării protecţiei intereselor comerciale ale individului – dacă nu exista un interes public pentru comunicarea informaţiilor.

Proiectul constituţional în curs de ratificare şi revizuire extinde principiul accesului la documentele emise de toate instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile UE.

În România, asigurarea transparenţei instituţionale este reglementată de Legea nr. 52/2003, care cuprinde prevederile legislaţiei europene.

La nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, transparenţa decizională este asigurată de Serviciul Relaţia cu Parlamentul care menţine relaţia cu Parlamentul, iniţiază şi organizează consultări cu societatea civilă (organizaţii neguvernamentale, cetăţeni etc.) şi asigură transparenţa la nivelul instituţiei în procesul decizional.

Pentru a oferi cetăţenilor posibilitatea de a participa activ la elaborarea reglementărilor, Serviciul Relaţia cu Parlamentul organizează acţiuni pentru informarea şi consultarea cetăţenilor şi a societăţii civile asupra problemelor de interes public ce urmează să fie dezbătute şi asupra proiectelor de acte normative.”

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat