Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2022


ANUNT CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA, PENTRU ANUL FISCAL 2023

FORMA REVIZUITA PENTRU PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAMPINA IN PERIOADA 2022-2027

FORMA REVIZUITA PENTRU PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „PUZ-REGENERARE URBANA, CRESTEREA MOBILITATII URBANE NEPOLUATE, PRIN INVESTITII DE TIP INTEGRAT IN SOLUTII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECTIONAREA CIRCULATIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN SI EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SPATIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPINA”, BENEFICIAR MUNICIPIUL CAMPINA.

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL CAMPINA PRIN GESTIUNE DELEGATA

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAMPINA IN PERIOADA 2022-2027

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PUZ – REGENERARE URBANA, CRESTEREA MOBILITATII URBANE NEPOLUATE, PRIN INVESTITII DE TIP INTEGRAT IN SOLUTII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECTIONAREA CIRCULATIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN SI EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SPATIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPINA”

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.53/31 MARTIE 2021 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVA LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAMPINA

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR SI A PUNCTAJULUI PENTRU STABILIREA INCADRARII FISCALE A PROPRIETATILOR DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAMPINA

 

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STABILIREA SI DELIMITAREA NOILOR ZONE DE IMPOZITARE DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAMPINA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI NEUTRALIZARE CADAVRE DE ANIMALE DE PE DOMENIUL PUBLIC IN MUNICPIUL CAMPINA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL CAMPINA, PENTRU ANUL FISCAL 2023

ANUNT CONSULTARE PUBLICA DESFIINTARE SERVICIUL PIATA

ANUNT CONSULTARE PUBLICA INFIINTARE SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC SI DELEGAREA GESTIUNII

ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU TRANSPORT PUBLIC LOCAL

ANUNT PUBLIC PRIVIN PROIECT HOTARARE MODIFICARE TAXA SPECIALA PENTRU UTILIZATORII CARE NU AU INCHEIAT UN CONTRACT DE SERVICII CU OPERATORUL LOCAL DE SALUBRIZARE

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE DE APROBARE A TARIFELOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE CASNIC SI NONCASNIC

ANUNT CONSULTARE PUBLICA ELABORARE PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2022

2021


Anunt impozite si taxe 2022

Proiect hotarare stabilire impozite si taxe 2022

Anunt consultare publica Proiect de hotarare nr.149/7.09.2021, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi, precum si a altor reglementari referitoare la activitatea de transport in regim de taxi, pe raza Municipiului Campina

Anunț consultare publică pentru Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2022

Anunț consultare publică proiect HCL implementare proces bugetare participativă

Anunt consultare publica PUZ FIBEC HOLDING

Anunt consultare publica SC SWISSCAPS

Anunț consultare publică desființare Serviciul public de administrare a pieței centrale

Anunț public – Consultare publică PUZ S.C. Neptun S.A.

Anunț public – Consultare publică PUZ S.C. Soceram S.A.

Anunț consultare publică proiectul bugetului Municipiului Câmpina pentru anul 2021

Anunț consultare publică Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.131/2015 privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii -beneficiari ai serviciului de salubrizare din Municipiul Câmpina, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului Câmpina, modificată și completată

Anunț consultare publică R.O.F. salubrizare

2020


Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Consultare publică proiect hotărâre stabilire taxe şi impozite locale 2021

Consultare publică pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea taxelor şi impozitelor locale 2021

Click to listen highlighted text!