Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

Informații privind persoana responsabilă pentru Legea 544/2001
Conform Dispoziției Primarului Municipiului Campina nr.618/14.10.2021, costul serviciilor de copiere și de scanare documente solicitate în baza Legii nr.544/2001 a fost stabilit la valoarea de 1,15 lei/pagina.

Serviciul Impozite si taxe locale va incasa contravaloarea costului pentru serviciile de copiere si de scanare documente solicitate in baza Legii nr.544/2001, prin urmatoarele modalitati:

a) in numerar sau card bancar, la ghiseele Serviciului Impozite și taxe locale din str. Calea Doftanei nr. 18, Campina ;

b) in contul de Trezorerie al institutiei RO34TREZ52221360250XXXXX ;

c) prin intermediul platformei ghiseul.ro

Responsabilul cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 va informa solicitantul de informatii de interes public asupra valorii costurilor aferente serviciilor de copiere si/sau de scanare documente aferente solicitarii sale, iar in cazul în care acesta iși exprima disponibilitatea de a suporta costurile, va fi informat asupra modalitatilor de plata puse la dispoziție de catre Primaria Municipiului Campina, potrivit prevederilor legale în vigoare. Informațiile solicitate vor fi furnizate petentului după prezentarea dovezii plății către Responsabilul cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001.

Accesare pagină


Click to listen highlighted text!