Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

 

Descriere Proiect

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpina în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 145353

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CÂMPINA

Amplasarea proiectului:

  1. Primaria Municipiului Câmpina, BDUL CULTURII nr. 18, județul Prahova
  2. Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.4, Municipiul Câmpina, județul Prahova
  3. Școala Gimnazială Centrală, strada Calea Doftanei, nr.13, Municipiul Câmpina, județul Prahova

În data de 23.02.2022, UAT MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 1070 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpina în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 145353.

Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin  POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacității unităților  de învățământ de stat în vederea gestionarii situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 10  – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Operațiunea 10.1 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul  general  al proiectului este de protejare a sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și de consolidare a capacității de reacție la criza de sănătate publică declanșată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Proiectul se încadrează la acțiunea de tip A conform ghidului solicitantului condiții specifice aferent apelului și vizează dotarea unităților/instituțiilor de învățământ de stat din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Câmpina, Județul Prahova cu o serie de echipamente și dispozitive de igienizare/dezinfecție și de protecție, dar și biocide și soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • OS 1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ de stat din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Câmpina, Județul Prahova.
  • OS 2 – Asigurarea unui mediu educațional sigur pentru elevi/profesori/comunitate prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ de stat din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Câmpina, Județul Prahova.
  • OS 3 – 1671 de elevi din Municipiul Câmpina, Județul Prahova, influențați pozitiv prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ cu echipamente de igienizare și dezinfecție și respectiv echipament de protecție personală adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19 și respectiv prin creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare declanșate de virusul SARS-CoV-2.
  • OS 4 – 139 de angajați în instituțiile de învățământ din Municipiul Câmpina, Județul Prahova influențați pozitiv/sprijiniți în livrarea unui act educațional sigur și de înaltă calitate prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ cu echipamente de igienizare și dezinfecție și respectiv echipament de protecție adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului:

A.1.1 – 1 plan de achiziții rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului și vizează: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130 și respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numărul de elevi/profesori influențați pozitiv de creșterea capacității de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizată în proiect.

– 2 entități publice (unități de învățământ preuniversitar) dotate pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 vizează: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130 și respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numărul de elevi/profesori influențați pozitiv de creșterea capacității de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizată în proiect.
echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

A.2.1 – 1 Procedura pentru asigurarea respectării principiilor vizează: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130 și respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numărul de elevi/profesori influențați pozitiv de creșterea capacității de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizată în proiect.

– 1 plan de monitorizare internă vizează: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130 și respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numărul de elevi/profesori influențați pozitiv de creșterea capacității de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizată în proiect.
– 6 întâlniri ale echipei de management a proiectului rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului și vizează: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130 și respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numărul de elevi/profesori influențați pozitiv de creșterea capacității de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizată în proiect.
– cereri de prefinantare/ cereri de rambursare elaborate rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului si vizeaza: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediata 2S130 si respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numarul de elevi/profesori influentati pozitiv de cresterea capacitatii de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizata in proiect.

A.3.1 Rezultate pentru asigurarea vizibilității activităților implementate în cadrul proiectului. Rezultatul este direct corelat cu obiectivul general al proiectului și vizează indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130.

1 serviciu informare și promovare achiziționat
2 anunțuri/comunicate de presă
1 descriere a proiectului postată pe website-ul solicitantului
3 afișe A3
1 placă permanentă
Autocolante mijloace fixe

A.4.1 – 1 serviciu audit financiar achiziționat rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului și vizează: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediată 2S130 și respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numărul de elevi/profesori influențați pozitiv de creșterea capacității de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizată în proiect.

Rapoarte audit financiar (în funcție de activitățile/cererile de rambursare/cererile de plată auditate) rezultat corelat cu obiectivul general al proiectului si vizeaza: indicatorul de rezultat al POIM 2S132, indicatorul de realizare imediata 2S130 si respectiv indicatorii suplimentari de realizare care privesc: numarul de elevi/profesori influentati pozitiv de cresterea capacitatii de gestionare a virusului SARS-CoV-2 prin dotarea realizata in proiect.

Perioada de implementare a proiectului: 01.03.2022- 31.12.2022, adică 10 luni.

Valoarea totală a contractului de finanțare  este de 2.494.379,13 lei, reprezentând, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!