Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROIECTE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL ALE LUNII ÎN CURS

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 29 iulie 2021

1. Raport CL asistenti personali semestrul I 2021

2. Raport inscriere date in registrul trim I_II 2021

3. Pr hot aprobare ROF Consiliul local

4. Pr hot aprob contributie Centru rez de asis soc a pers fara adapost

5. Pr hot desemn reprez CL _concurs director ingrijiri Spital Psihiatrie Voila

6. Pr hot desemn reprez CL _concurs Sef serv Anatomie patologica Spital Municipal

7. Pr hot PUD Imbunat infrastruct education Scoala Gimnaz BPHasdeu

8. Pr hot aprobare PUD Al Vacantei

9. Pr hot achizitionare servicii juridice Spital Municipal Campina

10. Pr hot inchiriere teren 60 mp pentru amplasare chiosc Spitalul Voila

11. Pr hot inchiriere amplasam desf activ comert stradal

12. Pr hot vzare fara licit teren dom privat 231 mp strPrutului_53 drept preemtiune

13. Pr hot vzare fara licit teren dom privat 257 mp str. Siret_53 drept preemtiune

14. Pr hot constituire drept superficie teren 83 mp str. Petrolistului nr6

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 30 iunie 2021

1. Proiect hotărâre aprobare documentație tehnico economică și indicatori obiectiv Sistem supraveghere video

2. Proiect hotărâre desemnare consilier local Comitet European al Regiunilor

3. Proiect hotărâre apartamentare Casa Tineretului

4. Proiect hotărâre modificare ROF Piata Centrala

5. Proiect hotărâre tarife servicii prestate Piata Centrala Campina

6. Proiect hotărâre complet art1 din HCL66_2016 amplasamente comert stradal

7. Proiect hotărâre schimbare denumire Parc Bdul CaroI_Durbac in Iulia Hasdeu

8. Proiect hotărâre mod art.5 Regulament taieri arbori HCL 51 din mar 2021

9. Proiect hotărâredare adstrare 2 terenuri amplasare alarmare sirene

10. Proiect hotărâre acord principiu acceptare donatie

11. Proiect hotărâre inventariere_atestare dom privat 70900 mp_dezlipire trei loturi

12. Proiect hotărâre dezlipire teren 346 mp B-dul Carol I nr.89

13. Proiect hotărâre inventariere si atestare dom privat 215 mp strRedutei nr10

14. Proiect hotărâre inventariere si atestare dom privat 384 mp T41, Parcela 1697


ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 27 mai 2021

1. Proiect hotărâre aprobare execuție buget local trimestrul I 2021

2. Proiect hotărâre rectificare buget local mai 2021

3. Proiect hotărâre aprobare organigramă și stat funcții aparat Primar 2021

3. Proiect hotărâre aprobare organigramă și stat funcții aparat Primar 2021

4. Proiect hotărâre inființare Centru cultural

4. Proiect hotărâre inființare Centru cultural

5. Proiect hotărâre aprobare desființare SPAEPCA

6. Proiect hotărâre aprobare organigramă și stat de funcții Spital Municipal Câmpina

7. Proiect hotărâre aprobare organigramă și stat de funcții Spital Psihiatrie Voila

8. Proiect hotărâre aprobare ROF Spital Psihiatrie Voila mai 2021

9. Proiect hotărâre mandatare dl. Dobre vot modificare Act constitutiv S.C. Hidro Prahova

10. Proiect hotărâre repartizare sume bănești unități de cult

11. Proiect hotărâre modificare și completare H.C.L. 174/2019 locuințe necesitate bloc B-dul N. Bălcescu

12. Proiect hotărâre repartizare locuință ANL str. Erupției bl. E6 ap. 9

13. Proiect hotărâre inființare și amenajare 4 stații transport public persoane

14. Proiect hotărâre modificare și completare Anexă la ROF teren gazon H.C.L. 16 din 2017

15. Proiect hotărâre aprobare reglementări închiriere terenuri agricole proprietatea Municipiului Câmpina

16. Proiect hotărâre reabilitare bazine înot teren minifotbal B-dul N. Bălcescu Casa Tineretului


ȘEDINȚĂ  ORDINARĂ 28 APRILIE 2021

1. Proiect hotărâre indexare impozite și taxe 2022

2. Proiect hotărâre aprobare criterii identificare încadrare clădiri terenuri neîngrijite Câmpina

3. Proiect hotărâre aprobare Notă fundamentare proiect Creștere siguranță pacienți Spital Psihiatrie Voila

4. Proiect hotărâre aprobare documentație tehnico economică și indicatori obiectiv Sistem supraveghere video

5. Proiect hotărâre aprobare Plan de Ordine și Siguranță Publică

6. Proiect hotărâre inventariere și atestare domeniu privat apartament nr.23 str. Sondei nr.2 bl.2 sc.B parter

7. Proiect hotărâre aprobare P.U.D. LEMET

8. Proiect hotărâre P.U.Z. schimbare destinație teren din zonă locuințe în spații verzi B-dul Carol I S.C. Soceram S.A.

9. Proiect hotărâre P.U.Z. schimbare parțială destinație teren B-dul N. Bălcescu S.C. Neptun S.A.

10. Proiect hotărâre completare H.C.L. 52/2021 reamplasare amenajare pistă aeromodelism


ȘEDINȚĂ  EXTRORDINARĂ 22 APRILIE 2021

1.  Proiect hotărâre aprobare buget local 2021


ȘEDINȚĂ  EXTRORDINARĂ 07 APRILIE 2021

1.  Proiect hotărâre modificare și completare Anexa 1 H.C.L. 16/2021 Regulament administrare parcări parcometre


ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 31 MARTIE 2021

1. Raport activitate S.P.A.E.P.C.A. Câmpina

2. Proiect hotărâre închidere exercițiu bugetar 2020

3. Proiect hotărâre apartamentare imobil str. Ecaterina Teodoroiu nr. 35B

4. Proiect hotărâre Regulament local implicare cetățeni

5. Proiect hotărâre reorganizare Comisia tehnică urbanism și amenajarea teritoriului Primăria Municipiului Câmpina

6. Proiect hotărâre aprobare model legitimație și semn distinctiv aleși locali

7. Proiect hotărâre desemnarea consilierilor locali – Comisia de evaluare performanțe secretar general

8. Proiect hotărâre modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. nr.80/2009 rampa Bănești

9. Proiect hotărâre modificare și completare Anexa 1 H.C.L. 16/2021 Regulament administrare parcări parcometre

10. Proiect hotărâre modificarea și completarea art. 14 și 22 – Anexa H.C.L. 10/2017 R.O.F. Casa de Cultură Geo Bogza

11. Proiect hotărâre modificarea și completarea art.1 alin. 1 H.C.L. 156/2020 constituirea Comisiei locale de ordine publică

12. Proiect hotărâre modificarea și completarea art.1 alin.(1) H.C.L. 157/2020 constituirea Comisiei de avizare cereri adunări publice

13. Proiect hotărâre modificarea și completarea Capitolului I – Căile de comunicație poziția 209 H.C.L. 99/2009 inventarul domeniului public

14. Proiect hotărâre trecere din domeniul privat în public – Teren 5208 m.p. str. Oborului tronson C

15. Proiect hotărâre P.U.Z. schimbare teren din subzona mixtă beneficiar S.C. Swisscaps România S.R.L.

16. Proiect hotărâre P.U.Z. amplasare spațiu comercial str. B.P. Hasdeu S.C. Fibec Holding S.R.L.

17. Proiect hotărâre aprobare R.O.F. bazin înot

18. Proiect hotărâre aprobare criterii bl. E6, ap. 9 str. Erupției

19. Proiect hotărâre aprobare Regulament tăieri arbori/arbuști

20. Proiect hotărâre reamplasare amenajarea pistei aeromodelism

21. Proiect hotărâre aprobare implementare proces bugetare participativă

22. Proiect hotărâre inventariere în domeniul privat teren 13.717 m.p. D.N.1

23. Proiect hotărâre inventariere în domeniul privat terenuri

24. Proiect hotărâre aprobare alegere viceprimar 


ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 25 FEBRUARIE 2021

1. Raport activitate Poliția locală Municipiul Câmpina în anul 2020

2. Proiect hotărâre propunere schimbare destinație imobil Corp Atelier Școală dare administrare Casa de Cultură

3. Proiect hotărâre desemnarea consilierilor locali comisie evaluare performanțe secretar general

4. Proiect hotărâre acordare bilete gratuite transport local categorii sociale defavorizate

5. Proiect hotărâri stabilire domenii servicii publice și locuri prestare activități în folosul comunității

6. Proiect hotărâre aprobare rețea școlară 2021-2022

7. Proiect hotărâre aprobare listă locuințe chirie fond locativ de stat 2021

8. Proiect hotărâre recalculare chirii blocuri A.N.L.

9. Proiect hotărâre desemnare persoană responsabilă registru datorie publică

10. Proiect hotărâre reamplasare amenajare pistă aeromodelism

11. Proiect hotărâre Regulament pășunat

12. Proiect hotărâre aprobare Regulament tăieri arbori

13. Proiect hotărâre vânzare drept preemțiune 502 m.p. B-dul. Carol I nr.78

14. Proiect hotărâre modificare și completare H.C.L. 63/25 mai 2006 Clubul Copiilor

15. Proiect hotărâre modificare și completare art.9 alin.1 din H.C.L. nr.90/2015 reglemtare inființare C.S. Câmpina

16. Proiect hotărâre cerere finanțare și cheltuieli Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice

 

Sari la conținut Click to listen highlighted text!