Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

În data de 06.05.2021, UAT MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 6.887 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru implementarea proiectului „Creșterea eficenței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina” SMIS 120681.
Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII: 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor ;OBIECTIVUL SPECIFIC: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari ;OPERAȚIUNEA A – Clădiri rezidenţiale ; APEL PROIECTEPOR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI

Obiectivul general al proiectului este aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul Municipiului Câmpina și îmbunătățirii calității vieții urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului:
➢ Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Muncipiul Câmpina cu 63 gospodarii din cadrul blocului vizat, prin sporirea eficienței izolației termice, la finalul implementării proiectului.
➢ Scăderea estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu până la 242,57 t CO2 în urma implementării acțiunilor de intervenții pentru blocul de față.
➢ Eficientizarea consumului de energie termică pentru apartamentele din blocul situat în Municipiul Câmpina cuprins în cererea de finanțare, prin reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor până la 183,27 (kwh/m2/an) datorat reabilitării termice a clădirilor, generând îmbunatățirea condițiilor de trai ale locatarilor vizați.

Prin implementarea de măsuri de creștere a eficienței energetice, se dorește atingerea următoarelor obiective:

• reducerea cheltuielilor cu încalzirea locuințelor pe perioada de iarna, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;
• susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic;
• creșterea independenței energetice a României prin realizarea lucrărilor de intervenție se reduc consumurile de energie termică, electrică, emisiile de gaze cu efect de seră, creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumurilor energetice

Rezultate așteptate ale proiectului:
I. Indicator de realizare (de output) aferent blocului B-dul. Carol I, nr.17 Bl.7A, nr.19 .Bl.7B, nr.21 Bl.7C, localitatea
Câmpina
1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
– Valoare la începutul implementării proiectului: 430,65
– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 188,02

2.Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)
– Valoare la începutul implementării proiectului : 0
– Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 63
II. Indicator de proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) aferent blocului B-dul. Carol I, nr.17 Bl.7A, nr.19
.Bl.7B, nr.21 Bl.7C, localitatea Câmpina
1.Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 2.526.188,76
– Valoare la finalul implementării proiectului: 1.138.256,77
2.Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):
– Valoare la începutul implementării proiectului : 254,80
– Valoare la finalul implementării proiectului: 72,68
3.Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 321,60
– Valoare la finalul implementării proiectului: 138,33

Data de începere a proiectului: 06.05.2021

Conform contractului de finanțare, perioada de implementare a Proiectului este de 61 luni, respectiv între data 01 Noiembrie 2017 și data 30 Noiembrie 2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activitățilorînainte de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3,772,524.91 lei, din care Contribuție Uniunea Europenă în valoare de 1.784.668,36. lei , Contribuție națională în valoare 314.941,47 lei si Contributia beneficiarului in valoare de 1,672,915.08 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!