Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

Proiectul va fi finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 axa prioritara 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectivul specific al proiectului: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operatiunea: A – Clădiri rezidențiale.

Scopul proiectului/Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al prezentei cereri de finantare este aplicarea unor masuri de eficienta energetica în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul Municipiului Câmpina si îmbunatatirii calitatii vietii urbane..

Obiective specific:
– Obiectivul specific vizat prin programul de reabilitare termica este reducerea consumului anual specific de caldura pentru încalzire în blocurile de locuinte izolate termic la valori sub 90 kWh/mp/an. Obiectivul specific vizat al Axei prioritare 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A – Cladiri Rezidentiale, este cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari. Prin implementarea de masuri de crestere a eficientei energetice, se doreste atingerea urmatoarelor obiective:
• reducerea cheltuielilor cu încalzirea locuintelor pe perioada de iarna, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;
• sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza economica o poate avea asupra sectorului energetic;
•cresterea independentei energetice a României prin realizarea lucrarilor de interventie se reduc consumurile de energie termica, electrica,
• emisiile de gaze cu efect de sera, cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumurilor energetice

Rezultate:
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului 153.69
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 85.52
2. Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) – LA INCEPUT 0
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) – LA FINAL 60
3. Consumul anual de energie primara (kWh/an) LA INCEPUT – 768001,08
Consumul anual de energie primara (kWh/an) LA FINAL – 435663.08
4. Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) LA INCEPUT – 215,62
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) LA FINAL – 75,75
5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) LA INCEPUT – 323,30
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) LA FINAL – 183,40

DATE FINANCIARE:
Valoarea totală a proiectului: 1.013.304,21 lei din care:
• Contributie UE: 372.822 lei
• Contributie nationala: 65.792,11
• Data incepere proiect: 25.09.2018
• Perioada de implementare: 27 luni de la data semnarii Contractului de Finantare, adica 25.09.2018

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.roInvestim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!