Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 axa prioritară Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – clădiri publice. Autoritatea de mangement pentru POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului de faţă vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii medicale prin creşterea eficienţei energetice şi punerea la dispoziţia populaţiei a unei infrastructurii moderne şi prietenoase cu mediul înconjurător, prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Se are în vedere creşterea eficienţei energetice în clădirea publică a Spitalului Municipal din Câmpina (corp C1), judeţul Prahova prin derularea de lucrări de intervenţie cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalaţiei de preparare şi distribuire a agentului termic şi a apei menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum şi alte lucrări conexe.

Obiectivele specifice al proiectului:
• Obiectiv Specific 1 – Creşterea performanţei energetice a clădirii spital (corp C) a Spitalului Municipal Câmpina, de la clasa energetică C la clasa energetică A. Aceasta se poate realiza prin măsurile de creştere a eficienţei energetice propuse, inclusiv investiţii în sisteme alternative de producere a energiei.
• Obiectiv Specific 2 – Scăderea cu minim 40% a nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) aferent clădirii Spitalului
• Obiectiv Specific 3 – Scăderea cu minim 60% a consumul anual de energie primară (kWh/an) aferent clădirii spital
• Obiectiv Specific 4 – Scăderea cu minim 60% a consumului anual de energie finală în clădirea spital (din surse neregenerabile) (tep);
• Obiectiv Specific 5 – Scăderea cu minim 40% a consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care cu minim 50% pentru încălzire/răcire
• Obiectiv Specific 6 – Un aport de minim 20% energie regenerabilă din consumul anual de energie primară totală din surse neregenerabile a clădirii spital

Valoarea totală a proiectului: 26.528.353,25 lei
Valoarea nerambursabilă a proiectului: 16.264.148,23lei

Detalii rezultate asteptate proiect 118643
1. O clădire publică cu destinaţie spital, având o suprafaţă construiă de 2554 mp şi o arie utilă de 8555 mp, care beneficiază de o creştere considerabilă a eficienţei energetice. Prin măsurile de eficienţă energetică şi cele conexe, se vor asigura serviciile medicale în condiţii optime, se va asigura funcţionarea spitalului în conformitate cu noate normele legale privind siguranţa în exploatare, concomitent cu scăderea costurilor de operare a clădirii.
2. O clădire publică, cu destinaţia spital, având clasa energetică A. Aceasta se poate realiza prin măsurile de creştere a eficienţei energetice propuse, inclusiv investiţiile în sisteme alternative de producere a energiei.
3. Indicator de realizare (de output) aferent clădirii Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2)
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 675,07
       Valoarea la finalul implementării proiectului: 266,88
4. Indicator de realizare (de output) aferent clădirii Consumul anual de energie primară (kWh/an)
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 2.904.490,11
       Valoarea la finalul implementării proiectului: 1.283.510,76
5. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii(de rezultat) Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 179,021
       Valoarea la finalul implementării proiectului: 96,26.
6. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare) Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: Valoarea la începutul implementării proiectului: 339,47 Valoarea la finalul implementării proiectului 148,16 din care: – pentru încălzire/răcire
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 155,38
       Valoarea la finalul implementării proiectului : 61,07.
7. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 0
       Valoarea la finalul implementării proiectului : 473.998,52 din care:
– pentru încălzire/racire
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 0
       Valoarea la finalul implementării proiectului: 38.501,
– electric
       Valoarea la începutul implementării proiectului: 0
       Valoarea la finalul implementării proiectului: 187.374,87
8. Grad de utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea masurilor (%): 34,96%.

DATE FINANCIARE:
Valoare nerambursabila proiect: 16.262.148,23 lei din care:
• 14.104.924,49 Lei FEDR
• 2.157.223,74 lei Buget national
• Data semnarii contract de finantare 19.03.2019
• Durata proiectului 62 luni, incepand cu 04.04.2017 pina la 03.08.2022

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.roInvestim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!