Contact

Telefon: 0244 337 454, 0244 336 134
Miercuri, 19 Iunie 2013 15:05

Comisii

Comisia nr. 1 „Buget, finante, administrarea domeniului public si privat si agricultura”

 • d-na ALBU ELENA  - preşedinte
 • d-na LUPU LIVIA-RODICA - secretar
 • dl. BONDOC VIOREL-GHEORGHE - membru
 • d-na FRÎNCU ANDA-LORENA- membru
 • dl. DOCHIA ADRIAN membru

Comisia nr.2 „Administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, drepturile omului si problemele minoritatilor, paza si ordine, familie si protectie copii”

 • dl. CÂNDEA COSTANTIN - preşedinte
 • dl. PETRESCU IOAN - secretar
 • d-na PETROVICI MIHAELA membru
 • dl. IONIȚĂ DANIEL - membru
 • dl. MINEA ROBERT-CĂTĂLIN -  membru

Comisia nr. 3 „Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului”

 • d-na CLINCIU MONICA-IOZEFINA - preşedinte
 • dl. ENACHE DRAGOMIR - secretar
 • dl. DRAGOMIR ION - membru
 • dl. CERCEL LUCIAN-ADRIAN - membru
 • dl. PIȚIGOI IOAN-ADRIAN - membru

Comisia nr. 4 „Sanatate, cultura, învatamânt, culte si tineret, sport si turism”

 • dl. FRATILA SEVERIUS – FLORIN -  preşedinte
 • dl. DIMA GABRIEL- VALERIU - secretar
 • dl. DURAN ANDREI - membru
 • dl. DOCHIA ADRIAN- membru
 • d-na TOPALĂ CORINA - OANA - membru
Last modified on Vineri, 16 Septembrie 2016 15:05