Comisia nr. 1 „Buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat și agricultură”

 • d-na ALBU ELENA  – preşedinte
 • d-na LUPU LIVIA-RODICA – secretar
 • dl. BONDOC VIOREL-GHEORGHE – membru
 • d-na FRÎNCU ANDA-LORENA – membru
 • dl. DOCHIA ADRIAN – membru

Comisia nr.2 „Administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, drepturile omului și problemele minorităților, pază și ordine, familie și protecție copii”

 • dl. CÂNDEA CONSTANTIN – preşedinte
 • dl. PETRESCU IOAN – secretar
 • d-na PETROVICI MIHAELA – membru
 • dl. COJOCARU MIHAI GABRIEL – membru
 • dl. PĂNESCU ROBERT-CĂTĂLIN –  membru

Comisia nr. 3 „Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului”

 • d-na CLINCIU MONICA-IOZEFINA – preşedinte
 • dl. ENACHE DRAGOMIR – secretar
 • dl. DRAGOMIR ION – membru
 • dl. CERCEL LUCIAN-ADRIAN – membru
 • dl. PIȚIGOI IOAN-ADRIAN – membru

Comisia nr. 4 „Sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism”

 • dl. FRĂȚILĂ SEVERIUS-FLORIN –  preşedinte
 • dl. IONIȚĂ DANIEL – secretar
 • dl. DURAN ANDREI – membru
 • dl. DOCHIA ADRIAN – membru
 • d-na TOPALĂ CORINA-OANA – membru
Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat