Comisia nr. 1 „Buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură”

 • d-na ALBU ELENA  – preşedinte
 • d-na LUPU LIVIA-RODICA – secretar
 • dl. BONDOC VIOREL-GHEORGHE – membru
 • d-na FRÎNCU ANDA-LORENA – membru
 • dl. DOCHIA ADRIAN – membru

Comisia nr.2 „Administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului și problemele minorităților, pază și ordine, protecție civilă, familie și protecție copii”

 • dl. CÂNDEA CONSTANTIN – preşedinte
 • dl. PETRESCU IOAN – secretar
 • d-na PETROVICI MIHAELA – membru
 • dl. PĂNESCU ROBERT-CĂTĂLIN –  membru

Comisia nr. 3 „Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului”

 • d-na CLINCIU MONICA-IOZEFINA – preşedinte
 • dl. ENACHE DRAGOMIR – secretar
 • dl. DRAGOMIR ION – membru
 • dl. CERCEL LUCIAN-ADRIAN – membru
 • dl. PIȚIGOI IOAN-ADRIAN – membru

Comisia nr. 4 „Sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism”

 • dl. DOCHIA ADRIAN – preşedinte
 • d-na. BELDIANU VIOLETA – secretar
 • dl. DURAN ANDREI – membru
 • d-na TOPALĂ CORINA-OANA – membru
Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat