Hotărârea nr. 147 reorganizare Comisii specialitate CL

Comisia nr. 1 „Buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură”

 • dl. ENE BOGDAN CONSTANTIN  – preşedinte
 • dl. FILIP COSTEL – secretar
 • dl. RAȚ COSMIN – GICU – membru
 • dl. MARCU FLORIN – membru
 • d-na GHEORGHE ROXANA – ELENA– membru

Comisia nr.2 „Administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului și problemele minorităților, pază și ordine, protecție civilă, familie și protecție copii”

 • d-na GÎRBĂCICĂ ADINA– preşedinte
 • dl. DUMITRACHE LIVIU – secretar
 • d-na LUPU LIVIA – RODICA – membru
 • dl. SABO ARON –  membru
 • d-na IONESCU NOEMI – ȘTEFANIA–  membru

Comisia nr. 3 „Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului”

 • dl. CREȚU VALENTIN – MIHAI– preşedinte
 • d-na VANE VIORICA – secretar
 • dl. GRAMA CEZAR – membru
 • dl. ANGHELESCU MARIUS – membru
 • dl. ZĂGAN HORAȚIU – TEODOR – membru

Comisia nr. 4 „Sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism”

 • dl. BRICIU LIVIU MIHAI – preşedinte
 • dl. MARCU FLORIN – secretar
 • dl. NICA EMIL – DAN – CRISTIAN – membru
 • dl. DURAN ANDREI – membru
 • dl. DAVIDESCU FLORIN – LIVIU – membru

 

Click to listen highlighted text!