Comunicat de presă – Discuție II conducerea școlilor gimnaziale, liceelor și grădinițelor

Așa cum aduceam la cunoștința cetățenilor și în ultimul comunicat legat de acest subiect, în data de 3 septembrie, în urma apariției ordinului comun al Ministerului sănătății și Ministerului educației și cercetării ce aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță publicat în data de 1 septembrie, a fost reluată discuția și pe plan local.       

Deciziile la această întâlnire au fost luate în conformitate cu noul ordin, astfel că vor fi luate toate măsurile ce se impun pentru buna organizare a procesului de învățământ în condițiile în care elevii din învățămantul preșcolar, primar și clasele terminale (cls.a VIII-a, respectiv cls.a XII-a) vor avea prezență de 100% la școală.

Așadar, urmează ca unitățile de învățământ de pe teritoriul municipiului să întocmească o situație a necesarului de separatoare bănci (panouri pexiglas), dezinfectanți și alte produse necesare pentru organizarea activității în condiții de siguranță, situație pe care o vor transmite către administrația publică locală în vederea bugetării.

În urma unei prime estimări, doar separatoarele din pexiglas necesită un efort bugetar de aprox. 1 mil.lei, urmând ca pentru achiziționarea de tablete, echipamente/ dispozitive electronice, echipamente de protecție medicală și dezinfectanți să se apeleze la granturi din fonduri europene nerambursabile în conformitate cu OUG 144/ 24.08.2020.

De asemenea, a fost luată în discuție prezența cadrelor medicale la unitățile școlare conform reglementărilor din ordinal comun, distribuind astfel cadrele existente în structura cabinetelor medicale școlare.

Având în vedere că logistica și organizarea d.p.d.v administrativ a celor amintite mai sus vor necesita timpi diferiți de punere în practică, a fost redactată o scrisoare comună (primărie și directori școli) către ISJ.PH. în care se solicită dreptul consiliilor de administrație al fiecărei unități de învățământ, de a decide propriul scenariu de începere al anului școlar în condiții de maximă siguranță.

Comunicat de presă – Discuție II conducerea școlilor gimnaziale, liceelor și grădinițelor

Click to listen highlighted text!