Comunicat de presă – Activitate 6 luni Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului

În primele șase luni ale anului 2020, 496 cetățeni au solicitat telefonic sprijinul Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, au fost primiți în audiență 228 cetățeni, fiind soluționate 227 de petiți prin care cetățenii reclamau posibila încălcare a drepturilor și libertăților constituționale de către autorități ale administrației publice centrale/locale sau solicitau îndrumări juridice pentru rezolvarea problemelor întâmpinate. Totodată, au fost soluționate 98 de dosare în care au fost efectuate verificări cu privire la situațiile semnalate, iar 129 petiții primite priveau aspecte care nu intră în compețena de soluționare a instituției Avocatul Poporului, însă și în aceste cazuri, cetățenii au primit îndrumările necesare pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă.

Comunicat de presă – Activitate 6 luni Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat