Comunicate de presă

Comunicat de presă – Sprijin pt fermierii care au fost afectați de COVID 19

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova), aduce la cunoștință fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi.

Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în sectoarele antemenționate, acestea fiind cele mai afectate de impactul COVID-19. Având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei de COVID- 19, fermierii vor fi sprijiniți în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea viabilității fermelor.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Comunicat de presă – Sprijin pt fermierii care au fost afectați de COVID 19

Comunicat de presă – Secții Votare

Primăria Municipiului Câmpina vă aduce la cunoștință că au fost luate toate măsurile necesare pentru organizarea secțiilor de votare și a localurilor de vot în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne.

Așadar, la Câmpina, procesul electoral de duminică, 27 septembrie 2020 se va desfășura în condiții optime de igienă, urmând ca în dimineața zilei de sâmbătă, la fiecare secție de votare, în număr total de 23, să fie efectuată dezinfecția spațiilor aferente desfășurării în siguranță a acestui proces.

Această operațiune va fi realizată de către o firmă specializată, potrivit reglementărilor în vigoare. Totodată, au fost luate măsuri pentru asigurarea distanțării fizice între alegători.

La finalul procesului electoral, luni, 28 septembrie va fi efectuată o nouă dezinfecție a spațiilor mai sus-amintite, în vederea reluării cursurilor și activității specifice fiecărui spațiu.

În concluzie, din punct de vedere administrativ, asigurăm cetățenii municipiului de siguranța desfășurării procesului electoral și îi îndemnăm să participe cu încredere la vot.

Comunicat de presă – Secții Votare

Comunicat de presă – Circulație str. Republicii II

Primăria Municipiului Câmpina vă anunță că începând de astăzi, 16 septembrie 2020,  circulaţia rutieră pe strada Republicii ( tronson cuprins între intrarea în parcarea Pieței Centrale și Complexul Romal) este blocată din cauza lucrărilor de frezare, ridicare la cotă a capacelor și asfaltare a carosabilului. În momentul de față, pe strada Republicii se poate circula astfel:

  • Dinspre str. M. Kogalniceanu, doar până la intrarea în parcarea Pieței Centrale (barieră);
  • Dinspre Calea Doftanei, pe str. M. Eminescu pe sens unic spre strada Republicii și ieșire din nou în Calea Doftanei.

Lucrările de frezare și asfaltare a străzii Republicii (tronson mai sus amintit) au ca termen de execuție data de 25.09.2020.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic!

Comunicat de presă – Circulație str. Republicii II

Comunicat de presă – Tichete educaționale O.U.G. 133

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA, prin DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, aduce la cunoștință părinților elevilor defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Câmpina, că cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020, se depun până la data de 18.09.2020, la Serviciul asistență socială și autoritate tutelară, din municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr. 27. 

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii/ gradiniței.

Comunicat de presă – Tichete educaționale O.U.G. 133

Comunicat de presă – Discuție redeschidere Bazin înot didactic

Primăria Municipiului Câmpina vă aduce la cunoștință că astăzi, 4 septembrie 2020, a avut loc o ședință în care reprezentanții administrației publice locale (PMC + CL)  împreună cu conducerea Clubului Sportiv Câmpina au analizat posibilitatea redeschiderii bazinului de înot didactic.

În urma apariției Ordinului Ministerului tineretului și sportului cu nr.780/1432/2020 în data de 19 august 2020, cu anexele sale printre care se numără și Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber, conducerea Clubului Sportiv a analizat poibilitatea conformării și punerii acestuia în aplicare în ceea ce privește bazinul de înot didactic din Câmpina.

Așadar, în ședința desfășurată astăzi, a fost luată decizia redeschiderii bazinului de înot didactic în vederea desfășurării activității claselor de înot de la Școala Gimnazială Ion Câmpineanu, dar și a sportivilor ce activează în cadrul Cluburilor Sportive de natație private, fără a aproba accesul public.

Clubul Sportiv Câmpina va asigura măsurile de siguranță și protecție prevăzute de regulamentul amintit, activitatea fiind desfășurată cu un număr de maxim 2 pers./ culoar (în total existând 5 culoare), cu pauză de câte o oră între grupe, în vederea organizării și dezinfectării spațiilor comune.

În vederea aplicării reglementărilor, va fi elaborată o procedură ce va cuprinde normele prevăzute, iar aceasta va fi parte a regulamentului de organizare și funcționare, care totodată, va fi afișat și predat reprezentanților Cluburilor Sportive ce își desfășoară activitatea la bazinul de înot, în conformitate cu noul tip de organizare.

În urma ședinței Comitetului Director al CSC și reorganizării d.p.d.v administrativ, va fi solicitat avizul Direcției de Sănătate Publică PH pentru siguranța redeschiderii bazinului.

Decizia finala pentru redeschiderea bazinului de înot didactic va aparține Comitetului Local de Situații de Urgență, comitet care la începutul pandemiei a luat decizia de închidere a acestuia.

Comunicat de presă – Discuție redeschidere Bazin înot didactic

Comunicat de presă – Discuție II conducerea școlilor gimnaziale, liceelor și grădinițelor

Așa cum aduceam la cunoștința cetățenilor și în ultimul comunicat legat de acest subiect, în data de 3 septembrie, în urma apariției ordinului comun al Ministerului sănătății și Ministerului educației și cercetării ce aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță publicat în data de 1 septembrie, a fost reluată discuția și pe plan local.       

Deciziile la această întâlnire au fost luate în conformitate cu noul ordin, astfel că vor fi luate toate măsurile ce se impun pentru buna organizare a procesului de învățământ în condițiile în care elevii din învățămantul preșcolar, primar și clasele terminale (cls.a VIII-a, respectiv cls.a XII-a) vor avea prezență de 100% la școală.

Așadar, urmează ca unitățile de învățământ de pe teritoriul municipiului să întocmească o situație a necesarului de separatoare bănci (panouri pexiglas), dezinfectanți și alte produse necesare pentru organizarea activității în condiții de siguranță, situație pe care o vor transmite către administrația publică locală în vederea bugetării.

În urma unei prime estimări, doar separatoarele din pexiglas necesită un efort bugetar de aprox. 1 mil.lei, urmând ca pentru achiziționarea de tablete, echipamente/ dispozitive electronice, echipamente de protecție medicală și dezinfectanți să se apeleze la granturi din fonduri europene nerambursabile în conformitate cu OUG 144/ 24.08.2020.

De asemenea, a fost luată în discuție prezența cadrelor medicale la unitățile școlare conform reglementărilor din ordinal comun, distribuind astfel cadrele existente în structura cabinetelor medicale școlare.

Având în vedere că logistica și organizarea d.p.d.v administrativ a celor amintite mai sus vor necesita timpi diferiți de punere în practică, a fost redactată o scrisoare comună (primărie și directori școli) către ISJ.PH. în care se solicită dreptul consiliilor de administrație al fiecărei unități de învățământ, de a decide propriul scenariu de începere al anului școlar în condiții de maximă siguranță.

Comunicat de presă – Discuție II conducerea școlilor gimnaziale, liceelor și grădinițelor

Comunicat de presă – Circulație str. Republicii

Primăria Municipiului Câmpina vă anunță că începând de astăzi, 3 septembrie 2020,  circulaţia rutieră pe strada Republicii ( tronson cuprins între str.Mihail Kogălniceanu și Cofetăria Voipan) este blocată de începerea lucrărilor de frezare și asfaltare a carosabilului. Aceasta va fi reluată partial și se va desfășura într-un singur sens str. M.Kogalniceau – str. M.Eminescu după terminarea frezării carosabilului.

Lucrările de frezare și asfaltare a străzii Republicii (tronson str.M.Kogalniceanu- str.M.Eminescu) au ca termen de execuție data de 12.09.2020.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic!

Comunicat de presă – Circulație str. Republicii

PRECIZARE CÂMPINA TV MIȚU CHIȚU

Referitor la articolul  “Locul de joacă Mițu-Chițu a fost evacuat! Primăria Câmpina va organiza o nouă licitație”,  publicat în ediţia online a ziarului Campina Tv din data de 01.09.2020, pentru o corectă informare publică legată de respectivul loc de joacă, dorim să precizăm urmatoarele:

Odată cu intrarea în insolvență și ulterior radierea societatății care administra locul de joacă Mițu-Chițu, reieșea dizolvarea acesteia ducând în mod evident la imposibilitatea de continuare a activității și implicit îndeplinirea clauzelor contractuale.

Între Primăria Câmpina și societatea Mitu Chitu Fun Play S.R.L. nu a existat un contract de concesiune, ci un contract de asociere in participațiune, iar dizolvarea asociatului secund duce la activarea clauzelor contractuale ce prevăd restituirea bunului ce a facut obiectul asocierii.

De aici reiese și faptul ca asocierea cu o alta persoană juridică pentru continuarea contractului nu era posibilă decât în condițiile desfășurării unei noi proceduri în vederea valorificării bunurilor proprietate a municipalității.

Afirmația cum că doar în urmă cu cateva zile am fi somat administratorul societății să elibereze bunul proprietate, este eronată deoarece Primăria Câmpina a adus la cunoștința Mitu Chițu Fun Play S.R.L., încă din 16.06.2020 faptul că contractul de asociere este considerat încheiat, acordând ca termen pentru eliberarea spațiului data de 30.06.2020. Acest termen fiind prelungit ulterior, încă de 2 ori la cererea administratorului firmei, ajungandu-se astfel la un ultim termen de 01.09.2020.

Am fost de acord de ambele dăți cu prelungirea termenului ținând cont aici doar de faptul că acest parc reprezenta un loc de joacă, de care beneficiau copii din municipiu, lucru important de altfel pentru administrația locală. În acest sens, s-a ținut cont inclusiv de perioada de suspendare a activității din cauza măsurilor dispuse în perioada stării de urgență și de alertă, dar și de faptul că activitatea de demontare a utilajelor ar fi fost efectuată într-un ritm restrictiv.

În plus, dorim să amintim faptul că reprezentanții primăriei care au participat la procedura de preluare a bunurilor, și-au îndeplinit sarcinile de serviciu corespunzător, aceștia nefiind abilitați să ofere informații presei, singura persoană abilitată pentru declarații la nivelul instituțiilor publice, fiind purtătorul de cuvânt. Ca atare, precizăm că am fi salutat ideea ca înaintea publicării respectivului articol să fi fost solicitat un punct de vedere al Primăriei municipiului Câmpina, în acest caz, asociat prim în acest contract.

PRECIZARE CÂMPINA TV MIȚU CHIȚU

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat