Comunicate de presă

Comunicat de presă – Campania de dezinfecție

Începând de astăzi, 8 aprilie 2020 la Câmpina a început campania de dezinfecţie a trotuarelor din oraş. Astăzi au fost dezinfectate trotuarele din Cartierul Câmpinița şi axul central al municipiului, str. N. Bălcescu, str. B.P. Haşdeu şi str. I.H. Rădulescu urmând ca în următoarele zile, să fie parcurse toate trotoarele din oraş.

În fiecare săptămâna am adus la cunoştinţa cetăţenilor etapele de dezinfecție care au fost făcute pe teritoriul municipiului, revenim şi astăzi, 08 aprilie cu programul dezinfecţiilor pentru zilele următoare.

Reamintim că toate aceste dezinfecții sunt efectuate de către operatorul de salubritate, SC. Floricon Salub SRL., cu substanțe biocide avizate de Ministerul Sănătății şi în acelaşi timp, dorim să aducem la cunoştiință cetățenilor că aceste operațiuni sunt efectuate în vederea protejării dumnealor şi în niciun caz pentru a le dăuna sănătății.

Comunicat de presă – Campania de dezinfecție

Comunicat de presă – Pregătire Apartamente Blocul De Necesitate Strada N. Bălcescu Și Hotelul Casei Tineretului Pentru Personalul Din Sistemul Public Sanitar

În urma Ordonanţei Militare nr.4, autorităţile administraţiei publice locale care au în coordonare unităţi sanitare, vor asigura la cerere spaţii destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

Aşadar, în momentul de faţă, Primăria municipiului Câmpina pune la dispoziţia personalului mai sus amintit, apartamente în blocul de necesitate din strada N. Bălcescu dar şi camera de cazare la hotelul Casei Tineretului.

Apartamentele puse la dispoziţie în blocul de necesitate sunt momentan în număr de 21, acestea fiind mobilate şi igienizate şi pregătite pentru a primi medici ai Spitalului Municipal Câmpina.

Camerele de la hotelul Casei Tineretului sunt în număr de 27, acestea fiind de asemenea igienizate şi pregătite pentru personalul medical sanitar, mediu şi auxiliar.

Comunicat de presă – Pregătire Apartamente Blocul De Necesitate Strada N. Bălcescu Și Hotelul Casei Tineretului Pentru Personalul Din Sistemul Public Sanitar

 

Comunicat de presă – Măsuri Coronavirus Poliţia Locală 02 aprilie 2020

Ţinând cont de necesitatea intensificării eforturilor în vederea limitării răspândirii epidemiei COVID-19, Direcţia Poliţia Locală Câmpina, alături de Poliţia Municipiului Câmpina şi Jandarmeria, recomandă cetăţenilor să aplice în mod responsabil şi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite, odată cu instituirea stării de urgenţă, în ordonanţele militare, ordinele miniştrilor şi actele normative conexe.

Atragem atenţia că, în scopul asigurării unui caracter coercitiv adecvat sub aspectul răspunderii contravenţionale în cazul nerespectării sau neaplicării imediate a măsurilor stabilite, prin Ordonanţa de Urgenţă nr.34/31.03.2020 amenzile au fost majorate considerabil. În cazul persoanelor fizice, nivelul minim de 100 lei a fost majorat la 2000 lei, iar maximul sancţiunii stabilite iniţial la valoarea de 5000 lei a fost modificat la 20000 lei. În ceea ce priveşte persoanele juridice, nivelul minim al amenzii a crescut de la 1000 lei la 10000 lei, nivelul maxim fiind de 70000 lei.

Impactul semnificativ al actului sancţionator este susţinut şi de prevederea conform căreia contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator, şi nu jumătate din minimul amenzii prevăzut de actul normativ.

Comunicat de presă – Măsuri Coronavirus Poliţia Locală 02 aprilie 2020

Comunicat de presă – Apel Către Persoanele Fizice Şi Juridice Interesate Să Sprijine Spitalul Municipal Câmpina

Primăria Municipiului Câmpina face apel către persoanele fizice şi juridice interesate

Având în vedere situaţia actuală cu privire la noul coronavirus, a modului de gestionare a bolilor înalt contagioase cât şi a modului de soluţionare a cazurilor în contextul epidemiologic actual, Primăria Municipiului Câmpina invită persoanele fizice sau juridice interesate să sprijine Spitalul Municipal Câmpina, prin donaţii sau sponsorizări, constând în bunuri materiale (măşti, mănuşi, echipamente de protecţie etc.) sau sume de bani ce vor fi destinate achiziţionării consumabilelor, echipamentelor medicale sau produselor necesare în vederea desfăşurării în condiţii optime şi de maximă siguranţă a activităţii medicale.
Spitalul Municipal Câmpina vă asigură că bunurile donate şi sumele de bani acordate vor fi utilizate pentru derularea obiectivului sponsorizat şi va aduce la cunoştinţa publicului numele firmei sponsor/numele persoanei fizice sponsor.

CONT DE DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI ÎN BANI :

RO38 TREZ 5222 1F37 0100 XXXX

                                      – IN LEI DESCHIS LA TREZORIA CÂMPINA

Comunicat de presă – Apel Către Persoanele Fizice Şi Juridice Interesate Să Sprijine Spitalul Municipal Câmpina

Comunicat de presă – Dezinfecţie La Cele 380 De Scări De Bloc Din Municipiul Câmpina

Aşa cum în urmă cu o zi, aduceam la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Câmpina faptul că în vederea aplicării art. 6 din Ordonanţa Militara nr.4/ 29.03.2020, Primaria municipiului Câmpina a luat măsura dezinfectării casei scărilor şi lifturilor blocurilor de locuinţe la un interval de două săptămâni, prin intermediul operatorului de salubritate SC. Floricon Salub SRL;

Astăzi, 31 martie 2020 anunţăm începerea campaniei de dezinfecţie la scările de bloc din strada N.Bălcescu ce au fost continuate cu cele din B-dul Carol I (până în zona Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”) cu substanţe biocide recomandate de Ministerul Sănătăţii, pulverizate cu atomizoare.

Ataşăm prezentului comunicat şi lista inventarierii blocurilor de locuinţe împărţite pe cvartale, aşa cum este regăsită şi în comanda către operatorul de salubritate.

Amintim totodată faptul că igienizarea şi dezinfecţia platformelor de gunoi se va face săptămânal, de asemenea cu substanţe biocide corespunzătoare.

Comunicat de presă – Dezinfecţie La Cele 380 De Scări De Bloc Din Municipiul Câmpina

Inventar Blocuri Pe Cvartale Și Regim De Înalţime

Comunicat de presă – Deschidere circulaţie str. M Kogălniceanu

Primăria Municipiului Câmpina vă anunță că începând de astăzi, 31 martie 2020,  circulaţia rutieră pe strada Mihail Kogălniceanu va fi reluată parţial, tronsonul de la intrarea din B-dul Carol I până la intersecţia cu strada Ana Ipătescu.

Pe această porţiune va exista obligativitatea efectuării virajului dreapta pe strada Ana Ipătescu şi retur, deoarece tronsonul de strada M. Kogalniceanu cuprins între str. Ana Ipătescu şi str.B.P.Haşdeu va fi închis pentru continuarea lucrărilor privind „Extinderea reţelei de canalizare în municipiul Câmpina”.

Pe strada Republicii, circulaţia va fi deschisă de la intersecţia cu str. M. Kogălniceanu până la intrarea în parcarea Pieţei Centrale, aşadar intrarea/ ieşirea în/ din parcare se va face corespunzător, aşa cum era stabilit înainte de începerea lucrărilor.

Comunicat de presă – Deschidere circulaţie str. M Kogălniceanu

Comunicat de presă- Materiale Necesare Împotriva Răspândirii COVID-19 La Cabinetele De Medicină De Familie Din Câmpina

Având în vedere ameninţarea epidemiologică existentă,  în urma adresei transmisă de către Colegiul Medicilor Prahova în colaborare cu Societatea de Medicină Generală – Medicină de Familie Prahova, în care solicită Primăriei municipiului Câmpina să dispună aprovizionarea de urgenţă cu materiale de protecţie şi dezinfecţie în regim gratuit:

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpina a hotărât că întregul personl care lucrează în prima linie, medici şi asistenţi deopotrivă şi alte categorii de personal medical, trebuie sprijinit şi protejat pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii optime, astfel încât astăzi, 30 martie 2020, în urma achiziţiei materialelor de către administraţia publică locală, acestea au fost puse la dispoziţia celor 17 medici de familie din municipiu.

Aşadar, Primarul – Horia Laurenţiu Tiseanu împreună cu Viceprimarul – Ioan Adrian Piţigoi şi reprezentantul Biroului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei municipiului Câmpina au mers pe teren, la cabinetele medicale de familie pentru evaluarea necesităţilor acestora şi totodată, pentru susţinerea personalului ce lucrează în prima linie, atât moral, cât şi material prin punerea la dispoziţie de maşti de unică folosinţă, mănuşi de unică folosinţă dar şi dezinfectant pentru suprafeţe şi pardoseli pe bază de biocid, achiziţionate de urgenţă din bugetul local.

Comunicat de presă- Materiale Necesare Împotriva Răspândirii COVID-19 La Cabinetele De Medicină De Familie Din Câmpina

Comunicat de presă – Acţiune Poliţia Locală Câmpina În Perioada 25-27 Martie 2020

În perioada 25-27.03.2020, Direcția Poliția Locală Câmpina a desfășurat o acțiune de verificare/informare a instituțiilor publice și operatorilor economici cu privire la respectarea măsurilor prevăzute de art.7 din Ordonanța Militară nr.3/24.03.2020, în ceea ce privește obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

Activitatea a fost desfășurată și la nivelul Pieței Centrale și al Pieței Comerciale Fibec, în ceea ce privește obligația organizării activității de vânzare cu păstrarea distanței sociale între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători, respectiv a adoptării măsurilor de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

Comunicat de presă – Acţiune Poliţia Locală Câmpina În Perioada 25-27 Martie 2020

Comunicat de presă – Sprijin Din Partea Primăriei Câmpina Pentru Persoane Vârstnice Și Persoane Izolate

În urma emiterii Ordonanţei Militare nr.3/ 25 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, luni, 23.03.2020 la Primăria Municipiului Câmpina a avut loc o şedinţa a Grupului Operativ de Lucru în care s-a discutat despre modalitatea de punere în aplicare, potrivit competenţelor, a măsurilor impuse de noul ordin şi despre planul de lucru al administraţiei publice locale în aceste condiţii.

Aşadar, în cadrul şedinţei de astăzi, chiar şi în urma apariţiei ordonanţei mai sus-menţionată , Primăria municipiului Câmpina a luat hotărârea de a menţine facilitatea de acordare sprijin persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani fără susţinători sau altă formă de ajutor, în vederea reducerii expunerii lor în afara locuinţei.

Comunicat de presă – Sprijin Din Partea Primăriei Câmpina Pentru Persoane Vârstnice Și Persoane Izolate

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat