Anunțuri

Anunt – Primăria Municipiului Câmpina Trimite Cetățenilor Bilete De Transport Prin Poștă , Nefiind Necesară Deplasarea Acestora La Sediul Primăriei

Având în vedere creșterea numărului de îmbolnaviri cu virusul SARS-Cov 19, precum și pentru preîntâmpinare noilor îmbolnăviri, este necesară aplicarea unor măsuri în scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. Din acest motiv biletele de transport gratuit, pentru persoane cu handicap, veterani de razboi și văduve de veterani, pensionari cu pensii mici, se vor acorda prin serviciul de poștă începand cu luna august 2020.

Anunt – Primăria Municipiului Câmpina Trimite Cetățenilor Bilete De Transport Prin Poștă

Anunț – Plan Național de Investiții și Relansare Economică pentru IMM-uri

În contextul crizei COVID-19 ce a determinat probleme IMM-urilor fie prin lipsa consumatorilor, scăderea cifrei de afaceri și trimiterea personalului angajat în șomaj tehnic – pe scurt – conducerea la un blocaj al activităților economice la nivel national, Guvernul Romaniei a elaborat Strategia de Dezvoltare Economică care include un Plan Național de Investiții și Relansare Economică pentru IMM-uri.

Primăria Municipiului Câmpina dorește să aducă la cunoștință comunității de afaceri locale de pe raza localității, posibilitatea accesării de Granturi pentru Investiții la nivel de firme care au suferit din punctul de vedere al desfășurării activității în contextul crizei actuale.

Valoare Grant
– între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.
Categorii de cheltuieli eligibile
– cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții.
– cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență.

Atasat regasiti Informarea privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19

Informarea privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

https://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/planul-national-de-investitii-i-relansare-economica&page=1?fbclid=IwAR0LQqf4-Tf081gIGDz1MAKty2tE_mQxVsXTUlHiwm-VVJJzpzqsQlOsWqw;

Anunț – Liste Suplimentare Pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD

Având în vedere prevederile HG nr.84/2020 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, și finalizarea distribuirii pachetelor cu ajutoare alimentare și ajutoare cu produse de igienă din cadrul POAD pe listele inițiale cuprinzând beneficiarii de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001,  alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii cu nr. 277/2010, vă aducem la cunoștință că în perioada :

22.07.2020-23.07.2020 între orele 08.30-15.00

– 24.07.2020, între orele 08.30-13.00,

se vor distribui  pachetele cu ajutoare alimentare și ajutoare cu  produsele de igienă , pe listele  suplimentare cuprinzând :

– persoanele / familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților ,

-persoane dependente, definite conform ordonanței de urgență, (persoane cu handicap grav sau accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale  în regim rezidențial , publice sau private)

 -alte situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezarile informale.

Anunț – Liste Suplimentare Pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD

Anunț important – Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD IULIE 2020

Avand in vedere prevederile HG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare pentru implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, in perioada 07.07.2020-09.07.2020 si 14.07.2020-16.07.2020, se vor distribui pachete cu alimente si produse de igiena, urmatoarelor categorii de persoane inscrise pe listele initiale :

  1. A) persoanele carora le este stabilit, prin dispozitia scrisa a primarului, dreptul la venit minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  2. B) familiile beneficiare de alocatie pentru sutinerea familiei acordata in baza Legii cu nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Titularii drepturilor mentionate la pct. A si B, se vor prezenta personal cu actul de identitate, la punctul de distribuire pentru ridicarea pachetelor, dupa urmatorul program :

– 07.07.2020-09.07.2020 intre orele  8.30-15.00

– 14.07.2020-16.07.2020 intre orele 08.30-15.00

Pachetele  cu produse alimentare si de igiena vor fi distribuite la Cantina Colegiului C. Istrati, situata pe B-dul N. Balcescu, nr. 45.

LA RIDICAREA PRODUSELOR BENEFICIARII VOR PURTA OBLIGATORIU MASCA DE PROTECTIE.

Anunț important – POAD IULIE 2020

Anunț – Dezbatere Publică proiect de hotarare referitor la Regulamentul privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei

Astăzi, 03 iunie 2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, în data de 12 iunie 2020, ora 11.00, prin mijloace electronice, utilizând platforma online Zoom, a unei dezbateri  publice pentru proiectul de hotărâre privind Regulamentul privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina.

La dezbaterea publică este invitată să participe, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc. cu mențiunea ca în vederea unei bune organizări, din partea persoanelor juridice, organizațiilor, presă etc. să existe înscris în dialog un singur reprezentant.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării dezbaterii publice a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 10 iunie 2020, ora 14.00, la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel: 0244/336134 (secretariatul institutiei), cu menţionarea dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii, a numelui participantului și a adresei de e-mail pe care îi va fi transmisă invitația pentru participarea online.

Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute/asociaţie profesională sau, după caz, participant.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina, poate fi consultat pe site-ul Primăriei, secțiunea anunțuri, publicat în data de 14 mai 2020.

Anunț – Dezbatere Publică Regulament privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei

Anunț – Program 2020

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS ȘI PENTRU A EVITA RĂSPÂNDIREA ACESTUIA, PRECUM ȘI PENTRU PROTECȚIA SALARIAȚILOR ȘI CONTRIBUABILILOR SERVICIILE DE REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL VOR AVEA PROGRAM CU PUBLICUL ÎNTRE ORELE :

9.00 – 14.00 LUNI – JOI

9.00 – 12.00 VINERI

VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI PE CÂT POSIBIL ȘI CELELALTE CĂI DE COMUNICARE CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA.  (TELEFON (0244336134), FAX (0244371458), E-MAIL [email protected])

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE ȘI COLABORARE

Anunț – Program 2020

 

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iulie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale în municipiul Câmpina pentru anul fiscal 2021, inițiat de Primarul municipiului Câmpina, ing. Tiseanu Horia Laurențiu.

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Anunț – Indemnizații nedeplasare stare alertă

AVÂND ÎN VEDERE NECESITATEA APLICĂRII ÎN CONTINUARE A MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI LIMITĂRE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU NOUL CORONAVIRUS, VĂ ÎNȘTIINȚĂM CĂ ÎN LUNA IUNIE 2020 ȘI ULTERIOR, CÂT SE PRELUNGEȘTE STAREA DE ALERTĂ INSTITUITĂ ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI PANDEMIEI COVID-19, NU MAI ESTE NECESAR  SĂ VĂ PREZENTATI LA SEDIUL NOSTRU PENTRU SEMNAREA LISTEI PERSOANELOR BENEFICIARE DE INDEMNIZAȚIE LUNARĂ, PLĂTITĂ DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA.

VĂ RUGĂM SĂ NE ÎNȘTIINȚAȚI TELEFONIC, ÎN MAXIM 48 DE ORE, CU PRIVIRE LA ORICE MODIFICARE DE NATURA A ATRAGE INCETAREA ACORDĂRII ACESTEI PRESTAȚII SOCIALE (SCHIMBARE DOMICILIU/MUTARE DIN LOCALITATE, SCHIMBAREA GRADULUI DE HANDICAP, DECES, ALTE SITUAȚII).

VĂ MULȚUMIM!

TELEFOANE DE CONTACT:

-0344.802.241

-0344.802.242

-0244.336.134

FAX: 0244.371.458

E-MAIL: [email protected]

Anunț – Indemnizații nedeplasare stare alertă

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat