Anunțuri

Anunț – Dezbatere publica Proiect hotărâre atribuire serviciu de gestionare câini fără stăpân

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul in Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr.18, va aduc la cunoștința faptul ca in ședința ordinara din luna aprilie, se va supune dezbaterii si aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica deschisa a Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, inițiat de membrii Comisiei administrație publica locala, juridic, relații cu publicul, servicii s,i comerț, munca §i probleme sociale, spațiu locativ s.a.m.d..

Proiect_hotarare_concesionare_Serv_gest_caini

Anunț – invitație de participare Serviciu de proiectare reamplasare monument istoric

Primăria municipiului Câmpina, cu sediul in Câmpina, b-dul Culturii, nr. 18, cod postal 105600, telefon 0244-336134, fax 0244-371458, e-mail: [email protected], va invita sa depuneți oferta in scopul atribuirii contractului de prestari servicii pentru reamplasare monument istoric – Monumentul Eroilor din primul razboi mondial.

Anunt-invitatie_Serviciul_de_proiectare_reamplasare_monument_istoric

Anunt_anulare_invitatie

 

ANUNȚ apă nepotabilă

19“Primăria Municipiului Câmpina vă aduce la cunoștință faptul că apa din Izvoarele captate Șipot “Lac” și “Voila” NU ESTE POTABILA.” Atașăm și informarea primită de la Direcția de Sănătate Publică Prahova.

anunt_apa_nepotabila_DSP

Anunț dezbatere publica Proiect de hotărâre ajustare tarife SC FLORICON SALUB SRL

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul in Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr.18, va aduc la cunoștință faptul ca in ședința ordinara din luna martie , se va supune dezbaterii si aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifului practicat de SC FLORICON SALUB SRL Câmpina pentru colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor menajere, inițial de membrii Comisiei administrație publica locala, juridic, relații cu publicul, servicii si comerț, munca si probleme sociale, spațiu locativ s.a.m.d.

Anunt_dezbatere_publica_Proiect_de_hotarare_ajustare_tarife_SC_FLORICON_SALUB

Proiect buget 2018

66Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate, în condițiile legii până la data prezentă, a fost elaborat Proiectul bugetului local al municipiului Câmpina pentru anul 2018, urmând a fi actualizat în funcție de sumele alocate de la Consiliul Județean după aprobarea bugetului județean şi sumelor care vor mai fii repartizate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.

Proiect_buget_local_2018

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat