Anunțuri

Anunț dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Câmpina pentru 2019

Primăria municipiului Câmpina, cu sediul in Câmpina, b-dul Culturii, nr. 18, anunță că in sedinta ordinară din luna decembrie se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Câmpina pentru anul fiscal 2019.

 

Proiect hotărâre taxe și impozite 2019

Anunț

Anunt – Selectie persoane in Corpul expertilor electorali

Avand in vedere adresa nr.862/22 octombrie 2018 a Autoritatii Electorale Permanente, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.28.152/23 octombrie 2018 si in contextul organizarii si desfasurarii in anul 2019 a alegerilor pentru Parlamentul European, a celor pentru alegerea Presedintelui Romaniei, precum si a altor procese electorale care pot avea loc, va facem cunoscut faptul ca, persoanele de pe raza localitatii care indeplinesc conditiile cerute de lege si doresc a face parte din Corpul expertilor electorali sau doresc sa participe la examinarea practica a cunostintelor in vederea selectarii/desemnarii ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru procesele electorale viitoare, pot transmite prin e-mail la adresa bj.prahova@roaep sau prin posta, la adresa B-dul Republicii nr.2 – 4,et.6, camera 625, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, cererea insotita de actele copiilor de identitate si a diplomei de licenta/bacalaureat, dupa caz.

Anunt_selectie_persoane_in_Corpul_expertilor_electorali

Anunt – Dezbatere publica model de steag Municipiul Campina

Autoritatile Publice Locale ale Municipiului Campina, cu sediul in Municipiul Campina, B-dul Culturii nr.18, va aduce la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara din luna noiembrie 2018, se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.45/22 martie 2018, privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Campina, initiat de d-nii consilieri Bondoc Viorel – Gheorghe si Cercel Lucian Adrian.

Anunt_dezbatere_publica_model_steag_municipiul_Campina

Click to listen highlighted text!