Anunțuri

Anunț – Program 2020

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS ȘI PENTRU A EVITA RĂSPÂNDIREA ACESTUIA, PRECUM ȘI PENTRU PROTECȚIA SALARIAȚILOR ȘI CONTRIBUABILILOR SERVICIILE DE REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL VOR AVEA PROGRAM CU PUBLICUL ÎNTRE ORELE :

9.00 – 14.00 LUNI – JOI

9.00 – 12.00 VINERI

VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI PE CÂT POSIBIL ȘI CELELALTE CĂI DE COMUNICARE CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA.  (TELEFON (0244336134), FAX (0244371458), E-MAIL [email protected])

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE ȘI COLABORARE

Anunț – Program 2020

 

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iulie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale în municipiul Câmpina pentru anul fiscal 2021, inițiat de Primarul municipiului Câmpina, ing. Tiseanu Horia Laurențiu.

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Anunț – Indemnizații nedeplasare stare alertă

AVÂND ÎN VEDERE NECESITATEA APLICĂRII ÎN CONTINUARE A MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI LIMITĂRE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU NOUL CORONAVIRUS, VĂ ÎNȘTIINȚĂM CĂ ÎN LUNA IUNIE 2020 ȘI ULTERIOR, CÂT SE PRELUNGEȘTE STAREA DE ALERTĂ INSTITUITĂ ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI PANDEMIEI COVID-19, NU MAI ESTE NECESAR  SĂ VĂ PREZENTATI LA SEDIUL NOSTRU PENTRU SEMNAREA LISTEI PERSOANELOR BENEFICIARE DE INDEMNIZAȚIE LUNARĂ, PLĂTITĂ DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA.

VĂ RUGĂM SĂ NE ÎNȘTIINȚAȚI TELEFONIC, ÎN MAXIM 48 DE ORE, CU PRIVIRE LA ORICE MODIFICARE DE NATURA A ATRAGE INCETAREA ACORDĂRII ACESTEI PRESTAȚII SOCIALE (SCHIMBARE DOMICILIU/MUTARE DIN LOCALITATE, SCHIMBAREA GRADULUI DE HANDICAP, DECES, ALTE SITUAȚII).

VĂ MULȚUMIM!

TELEFOANE DE CONTACT:

-0344.802.241

-0344.802.242

-0244.336.134

FAX: 0244.371.458

E-MAIL: [email protected]

Anunț – Indemnizații nedeplasare stare alertă

Anunț – APIA eliberării adeverințe aferente Campaniei 2020

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează beneficiarii că, începând din data de 15 mai 2020, eliberează adeverințe fermierilor care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile de distanțare socială și pentru a proteja sănătatea personalului propriu și a beneficiarilor, fermierii au posibilitatea de a solicita Agenției eliberarea adeverințelor prin mijloace electronice (telecomunicații). De asemenea, cu acordul fermierului, APIA transmite direct, prin mijloace electronice, instituțiilor bancare și non-bancare adeverințele eliberate.

Anunț – APIA eliberării adeverințe aferente Campaniei 2020

Anunț -Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iunie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina, inițiat de membrii Comisiei de specialitate administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primăriei Municipiului Câmpina, până cel târziu la data de 28 mai 2020. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poșta clasică, prin fax sau prin poșta electronică.

Anunț -Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Anunț – CARP Câmpina

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Câmpina organizează concurs pentru găsirea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului vacant de REFERENT CASIER pentru Sucursala Azuga.

CARP Câmpina are ca obiect de activitate prestarea de servicii și activități de întrajutorare, sprijinire materială, socială și culturală a membrilor săi.

Anunț CARP

Anunț – Depunere prin mijloace electronice a Cererilor de plată pentru ajutoare de stat

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) reaminteşte beneficiarilor că, până la data de 30 aprilie 2020, la Centrul judeţean APIA Prahova primește, prin mijloace electronice (telecomunicații), următoarele:

  • Cereri de plată aferente trim.I pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, în conformitate cu prevederile OMADR nr. 1727/2015, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Cereri de plată aferente serviciilor prestate pentru luna martie şi trim.I pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor, în conformitate cu prevederile HG nr. 1179/2014, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Deconturile justificative aferente trim.III pentru Măsura M14 – Bunăstare animale – pachet a) şi pachet b).

În ceea ce privește Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, Formularul cererii de plată va fi transmis către fermieri prin mijloace electronice de către funcţionarii Centrelor Județene ale APIA sau poate fi descărcat de către aceştia de pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.

Toate documentele aferente cererilor de plată pentru Măsura M14 privind bunăstarea animalelor, documentele aferente Ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor și cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pot fi scanate şi încărcate de către fiecare fermier  pe un server extern (FTP) pus la dispoziție de către APIA, unde vor avea drepturi doar de încărcare, sau vor fi transmise Centrului Județean APIA Prahova prin orice mijloace electronice (telecomunicații).

Anunț – Depunere prin mijloace electronice a Cererilor de plată pentru ajutoare de stat

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat